Avtal & mallvillkor

För nedanstående avtal och villkor gäller de reservationer som framgår under Regelverk & Självreglering.

Avtal och allmänna bestämmelser för depå

Nedan återfinns länkar till avtal och allmänna bestämmelser för depå, inklusive engelsk översättning av dessa dokument, samt följebrev och jämförelsedokument som visar vilka ändringar som gjorts i nu gällande dokument jämfört med tidigare versionen av respektive dokument.

Depåavtal, april 2022

Depåavtal, april 2022, jämförelse mot version från 2017

Allmänna bestämmelser för depå, april 2022, jämförelse mot version från 2020

Följebrev, avtal & bestämmelser för depå 2022

General Provisions for Custody Accounts, April 2022

Custody Account Agreement 2022

Handel med finansiella instrument – bestämmelser och avtal

Nedan återfinns avtal för handel med finansiella instrument i svensk och engelsk version.

Handelsavtal 2017

Trading Agreement 2017

Handelsavtal jämförelse mot föregående version 2017

Nedan återfinns villkor för handel med finansiella instrument i svensk och engelsk version.

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, april 2022

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument, jämförelse mot version från 2020

Följebrev, Allmänna Villkor för handel, 2022

General Terms and Conditions for Trading in Financial Instruments, April 2022

Internethandelsvillkor

Nedan återfinns länk till mallbestämmelser för internethandel avseende finansiella instrument från år 2019.

Mallbestämmelser internethandel finansiella instrument

Investeringssparkonto (ISK)

Nedan återfinns länkar allmänna villkor, avtal, förhandsinformation relaterad till investeringssparkontot (ISK) samt information om vissa ändringar som gjortsi ISK.

Allmänna villkor för ISK

Avtal om investeringssparkonto

Förhandsinformation om investeringssparkonto (ISK)

Brev om ändringar i ISK villkoren dec 2018

Allmänna villkor för ISK

ISK villkor jämförelse mot tidigare villkor dec 2018

Individuellt pensionssparande (IPS)

Nedan återfinns länkar till allmänna villkor och avtal för individuellt pensionssparande, samt ett PM om och en jämförelse mellan nuvarande och tidigare version av villkoren.

IPS Avtal – Juni 2020

IPS Allmänna Villkor – Juni 2020

IPS PM om villkorsändringar – Juni 2020

Allmänna villkor för pensionssparavtal (IPS) jämfört mot tidigare version

Värdepapperslån

Nedan återfinns länkar till i november 2021 uppdaterade ramavtal och villkor för värdepapperslån för kund, på svenska och i engelsk översättning, jämförelsedokument på svenska som visar vilka ändringar som gjorts i förhållande till tidigare versioner från 2007, samt ett nytt dokument med särskilda pantvillkor för värdepapperslån och ett PM som beskriver de ändringar som har skett i dokumenten, på svenska och engelska.

Ramavtal för värdepapperslån kund 2021

Ramavtal för värdepapperslån kund 2021 jfr 2007

Allmänna villkor för värdepapperslån kund 2021

Allmänna villkor för värdepapperslån kund 2021 jfr 2007

Särskilda pantvillkor för värdepapperslån kund 2021

Standardvillkor och avtal för värdepapperslån kund PM 2021

Master Securities Lending Agreement – for Client 2021

General T & C for Securities Lending – for Client 2021

Appendix – Separate Pledge Terms and Conditions for Banks and Inv Firms Pledge to the Client

Standard T & C for Securities Lending – PM for client 2021

Tidigare versioner av ovanstående avtal och villkor samt därtill relaterade dokument finns att tillgå på förfrågan från föreningens kansli.