Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

Anders Antas ny ordförande i föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Svensk Värdepappersmarknads svar på remiss av Kontoföringsutredningens betänkande SOU 2023:102, Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

EU-nytt 25 april

Ansökningsperioden för Svensk Värdepappersmarknads stiftelser är öppen 15-28 april

EU-nytt 11 april 2024

Nyhetsbrev april 2024

EU-nytt 28 mars 2024

Jonas Myrdal

Intervju med Jonas Myrdal, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, om insiderinformation

EU-nytt 14 mars 2024

EU-nytt 29 februari 2024