Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

Remiss avseende förslag till uppdaterad version av Svensk Värdepappersmarknads mallvillkor för vissa företagsobligationer

Nyhetsbrev: SVPM under 2021

EU-Nytt 21 december 2021

Aktiefusk – Var går gränsen?

EU-Nytt 9 december 2021

EU-Nytt 25 november 2021

EU-Nytt 11 november 2021

EU-Nytt 28 oktober 2021

EU-Nytt 14 oktober 2021

Den nya publiceringslösningen för transaktioner på den svenska obligationsmarknaden