Hållbar finansiering

Hållbarhet är en viktig fråga för aktörerna på den svenska värdepappersmarknaden. Den svenska marknaden och dess aktörer är även i många avseenden bland de ledande på området. Viss reglering har redan införts eller är på väg att införas på detta område, men ytterligare regelverk är att vänta inom EU, samtidigt som en diskussion äger rum på internationell nivå.

Svensk Värdepappersmarknad arbetar med många olika frågor som rör hållbarhet, bland annat avseende hållbarhetsinformation och hållbarhetsindex, hållbarhetsöverväganden hos marknadens aktörer, en grön taxonomi och strategin för hållbar finansiering.

Hållbarhetsfrågor innefattar inte endast miljö- och klimatfrågor utan även socialt ansvar och ägarstyrning, vilket på engelska ofta refereras till som ”Sustainability” eller ”Environmental, Social and Governance” med förkortningen ”ESG”.

Föreningens diskuterar hållbarhet såväl i en horisontell arbetsgrupp som i andra arbetsgrupper. Föreningens fokus ligger på frågor med direkt bäring på värdepappersmarknaden, även om bevakning även sker av andra initiativ som är av relevans och intresse för medlemmarna.