Medlemmar

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad bildades under namnet Svenska Fondhandlareföreningen den 15 december 1908 och företräder sedan dess svenska, nordiska och internationella banker, investmentbanker och värdepappersbolag som är verksamma på den svenska värdepappersmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad har i dagsläget 24 medlemmar bestående av både svenska och utländska banker och värdepappersbolag som verkar på den svenska värdepappersmarknaden. Tillsammans blir vi en viktig aktör då vi genom våra olika medlemsforum och samarbeten arbetar fram gemensamma synpunkter som vi framför till beslutsfattare och tillsynsmyndigheter i Sverige och Europeiska Unionen.

Nedan återfinns en översikt över och länkar till föreningens medlemmar.

Besök ABGS
Besök Arctic Securities
Besök Avanza
Besök Carnegie
Besök Citigroup
Besök Danske Bank
Besök DNB
Besök Garantum
Besök Handelsbanken
Besök ICA Banken
Besök J.P. Morgan
Besök Länsförsäkringar
Besök Mangold
Besök Nordea
Besök Nordic Issuing
Besök Nordnet
Besök Pareto Securities
Besök SEB
Besök SEK
Besök Skandia
Besök Sparbanken Syd
Besök Strivo
Besök Swedbank
Besök Ålandsbanken