Riktlinjer & Rekommendationer

För nedanstående riktlinjer och rekommendationer gäller de reservationer som framgår under Regelverk & Självreglering.

Anställdas egna värdepappersaffärer

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående gällande fr o m 1 juli 2019 (2019).

Följebrev Anställdas Värdepappersaffärer

Anställdas egna värdepappersaffärer

Financial Instrument Transactions by Employees etc

Best Execution enligt MiFID II

Guide på engelska framtagen av en arbetsgrupp inom Svenska Fondhandlareföreningen rörande framtagande och uppdatering av Best Execution Policies under MiFID II (2018).

Best Execution Policy Guide

Etiska riktlinjer för värdepappersinstitut

Vägledning som kan användas som modell vid framtagande av etiska riktlinjer inom värdepappersinstitut (2013).

Vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut

Handel och avveckling av värdepapper

Svensk Värdepappersmarknads regler för handel och avveckling av värdepapper i Euroclear SE antagen i november 2020 och gällande fr o m 1 mars 2021 – för stycke 4.2.9 och stycke 4.2.10 gäller regelverket för bolagshändelser som har sin avstämningsdag fr o m den 1 mars 2021.

SVPM regler för handel och avveckling

SSMA Rules Trading Settlement Transactions

Buyer Protection Instruction (2020)

Buyer Protection Instruction

Issuer Agent Transfer Form

Issuer Agent Transfer Form

Mall för överföringsuppdrag (2017).

Mall för överföringsuppdrag

Template Transfer Instructions

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Svenska Fondhandlareföreningens – Information om egenskaper och risker avseende finansiella Instrument – gäller fr o m mars 2021.

Information Egenskaper Risker 2021

Strukturerade placeringar

Svensk Värdepappersmarknads rekommendation avseende marknadsföringsmaterial för strukturerade placeringar som erbjuds till icke-professionella investerare, samt bilagor i form av ordlista och produktbenämning – gäller fr o m 1 januari 2021.

Rekommendation om strukturerade placeringar

Ordlista för strukturerade placeringar

Produktbenämning för strukturerade placeringar

Transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknads rekommendation om transparens på den svenska obligationsmarknaden antagen i november 2020 – gäller fr o m 1 juli 2021.

SVPM Rekommendation om transparens på obligationsmarknaden – nov 2020

FAQ Transparens 1 Juli 2021

SSMA Recommendation on bond market transparency – Nov 2020

FAQ Transparency 1st July 2021