Riktlinjer & rekommendationer

För nedanstående riktlinjer och rekommendationer gäller de reservationer som framgår under Regelverk & självreglering.

Anställdas egna värdepappersaffärer

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående gällande fr o m 28 mars 2023.

Följebrev Anställdas egna värdepappersaffärer 2023

Anställdas egna värdepappersaffärer 2023

Financial Instrument Transactions by Employees etc 2023

Etiska riktlinjer för värdepappersinstitut

Vägledning som kan användas som modell vid framtagande av etiska riktlinjer inom värdepappersinstitut (2013).

Etiska riktlinjer – 2021

Etiska riktlinjer, jfr

Följebrev – etiska riktlinjer 2021

Vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut

Handel och avveckling av värdepapper

Svensk Värdepappersmarknads regler för handel och avveckling av värdepapper i Euroclear SE antagen i november 2021 och gällande fr o m 1 februari 2022.

SVPM regler för handel och avveckling from 2022-10-24

SSMA Rules Trading Settlement Transactions valid from 2022-10-24

Buyer Protection Instruction (2020)

Buyer Protection Instruction

Issuer Agent Transfer Form

Issuer Agent Transfer Form

Mall för överföringsuppdrag (2017).

Mall för överföringsuppdrag

Template Transfer Instructions

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument

Svensk Värdepappers mall för dokument med information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument – gäller fr o m 25 januari 2022.

Följebrev, Egenskaper & risker

Information Egenskaper Risker 2022

Information Egenskaper Risker [ändringsmarkerad]

[ENG] Information Characteristics Risks 2022

Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Svensk Värdepappers mall för dokument med information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument – gäller fr o m 15 mars 2022.

Information handel derivatinstrument 2022

Följebrev, Information handel derivatinstrument 2022

Information handel derivatinstrument 2022 [ändringsmarkerad]

[ENG] Information trading derivative instruments 2022

Strukturerade placeringar

Svensk Värdepappersmarknads rekommendation avseende marknadsföringsmaterial för strukturerade placeringar som erbjuds till icke-professionella investerare, samt bilagor i form av ordlista och produktbenämning – gäller fr o m 1 januari 2021.

Rekommendation om strukturerade placeringar

Ordlista för strukturerade placeringar

Produktbenämning för strukturerade placeringar

Transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknads rekommendation om transparens på den svenska obligationsmarknaden antagen i november 2020 – gäller fr o m 1 juli 2021.

SVPM Rekommendation om transparens på obligationsmarknaden – nov 2020

FAQ SVPM 2022-06-22

SSMA Recommendation on bond market transparency – Nov 2020

FAQ SSMA 2022-06-22

Uppföljning SVPM Transparensrapportering och -publicering

Information om XVA

Informationsblad om XVA framtaget av Svensk värdepappersmarknads XVA-grupp.

Informationsblad om XVA 2023