Riktlinjer & Rekommendationer

För nedanstående riktlinjer och rekommendationer gäller de reservationer som framgår under Regelverk & Självreglering.

Anställdas egna värdepappersaffärer

Regler om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare samt av närstående gällande fr o m 1 juli 2019 (2019).

Följebrev Anställdas Värdepappersaffärer

Anställdas egna värdepappersaffärer

Financial Instrument Transactions by Employees etc

Best Execution enligt MiFID II

Guide på engelska framtagen av en arbetsgrupp inom Svenska Fondhandlareföreningen rörande framtagande och uppdatering av Best Execution Policies under MiFID II (2018).

Best Execution Policy Guide

Etiska riktlinjer för värdepappersinstitut

Vägledning som kan användas som modell vid framtagande av etiska riktlinjer inom värdepappersinstitut (2013).

Vägledning till etiska riktlinjer i värdepappersinstitut

Handel och avveckling av värdepapper

Svenska Fondhandlareföreningens regler för handel och avveckling av värdepapper i Euroclear SE antagen i december 2019.

FHF regler för handel och avveckling av värdepapper

SSDA Rules Trading Settlement Transactions in Securities

Svensk Värdepappersmarknads regler för handel och avveckling av värdepapper i Euroclear SE antagen i november 2020 – gäller fr o m 1 mars 2021.

SVPM regler för handel och avveckling 1 mars 2021

SSMA Rules Trading Settlement Transactions 1 March 2021

Buyer Protection Instruction (2020)

Buyer Protection Instruction

Issuer Agent Transfer Form

Issuer Agent Transfer Form

Mall för överföringsuppdrag (2017).

Mall för överföringsuppdrag

Template Transfer Instructions

Strukturerade placeringar

Riktlinjer framtagna inom ramen för Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) för god branschsed avseende strukturerade placeringar, ordlista för strukturerade placeringar och produktbenämningar (2020).

Strukturerade Placeringar – God branschsed 2020

Strukturerade Placeringar – Ordlista

Strukturerade Placeringar – Produktbenämning 2020

Transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknads rekommendation om transparens på den svenska obligationsmarknaden antagen i november 2020 – gäller fr o m 1 juli 2021.

SVPM Rekommendation om transparens på obligationsmarknaden – nov 2020

SSMA Recommendation on bond market transparency – Nov 2020