Svensk Värdepappersmarknad verkar för ökad mångfald 

Svensk Värdepappersmarknad är övertygad om att en värdepappersmarknad som präglas av mångfald såväl bland marknadens aktörer som bland de medarbetare som verkar inom dessa aktörer bidrar till en mer hållbar och konkurrenskraftig värdepappersmarknad. Föreningen strävar därför efter att på olika sätt genom egna initiativ och tillsammans med andra främja mångfalden på värdepappersmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i frågor som rör mångfald såväl med föreningens medlemmar som andra aktörer. Svensk Värdepappersmarknad arrangerade tillsammans med Swedish House of Finance ett webinarium om Women in Finance, vilket kan ses på Swedish House of Finance hemsida.