Svensk Värdepappersmarknad verkar för ökad mångfald 

Svensk Värdepappersmarknad är övertygad om att en värdepappersmarknad som präglas av mångfald såväl bland marknadens aktörer som bland de medarbetare som verkar inom dessa aktörer bidrar till en mer hållbar och konkurrenskraftig värdepappersmarknad. Föreningen strävar därför efter att på olika sätt genom egna initiativ och tillsammans med andra främja mångfalden på värdepappersmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar med Swedish House of Finance och arrangerar ett webinarium om Women in Finance med särskilt fokus på värdepappersmarknaden den 1 december 2020.

Mer information finns och registrering till eventet – som också spelas in och finns tillgängligt i efterhand – görs på Swedish House of Finance hemsida.