Svensk Värdepappersmarknad verkar för ökad mångfald 

Svensk Värdepappersmarknad är övertygad om att en värdepappersmarknad som präglas av mångfald såväl bland marknadens aktörer som bland de medarbetare som verkar inom dessa aktörer bidrar till en mer hållbar och konkurrenskraftig värdepappersmarknad. Föreningen strävar därför efter att på olika sätt genom egna initiativ och tillsammans med andra främja mångfalden på värdepappersmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i frågor som rör mångfald såväl med föreningens medlemmar som andra aktörer. Svensk Värdepappersmarknad arrangerade tillsammans med Swedish House of Finance ett webinarium om Women in Finance, vilket kan ses på Swedish House of Finance hemsida.

Kvinnor inom finans i Sverige (KIFS)

Vad är KIFS?

Kvinnor inom finans i Sverige är ett initiativ som drivs av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (SVPM) och som syftar till att öka intresset hos kvinnor för att utbilda sig för arbete inom finansbranschen, för att därefter välja jobb inom, trivas och utvecklas, samt långsiktigt stanna kvar inom finansbranschen.

Initiativet riktar sig främst till kvinnor som arbetar på värdepappersmarknaden (investment banking, värdepappersrörelse, analys och kapitalförvaltning med inriktning mot värdepappersmarknaden) och som i huvudsak arbetar mot externa kunder. Initiativet kan med detta sagt även vara av intresse även för personer från universitet/högskolor, myndigheter och liknande med inriktning mot finansbranschen. Följ gärna vårt arbete på LinkedIn.

Ta del av rapporten: Hur mår kvinnor inom finansbranschen?

Women in Finance in Sweden- report in English