Bilder och logotyper

Bilder på föreningens ordförande, vice ordförande och VD liksom föreningens logotyp kan erhållas från föreningens kansli eller laddas ned från denna sida.

Upphovsrätten till bilderna är förbehållen Erik Penser Bank (ordföranden), Swedbank (vice ordföranden) och Svensk Värdepappersmarknad (VD och logotyp).

Urban Funered, Verkställande Direktör

Johan Mörner, Ordförande

Maria Janson, Vice Ordförande

Logotyp