Övrigt

För nedanstående dokument gäller de reservationer som framgår under Regelverk & Självreglering.

Kundbegrepp vid primärmarknadstransaktioner

Nedan återfinns länkar till PM om tillämpning av kundskyddsreglerna i MiFID II vid primärmarknadstransaktioner jämte bilaga med malltext.

Kundskydd vid primärmarknadstransaktioner

Kundskydd vid primärmarknadstransaktioner – malltext

Legal Entity Identifier (LEI)

Nedan återfinns ett frågor-och-svar-dokument om Legal Entity Identifier (2018).

FAQ om Legal Entity Identifier

Marknadssonderingar

Nedan återfinns en länk till PM om marknadssonderingar (2017).

PM Marknadssonderingar 2017