Övrigt

För nedanstående dokument gäller de reservationer som framgår under Regelverk & självreglering.

Best Execution enligt MiFID II

PM Guide på engelska framtagen av en arbetsgrupp inom Svenska Fondhandlareföreningen rörande framtagande och uppdatering av Best Execution Policies under MiFID II (2018).

Best Execution Policy Guide

Kundbegrepp vid primärmarknadstransaktioner

Nedan återfinns länkar till PM om tillämpning av kundskyddsreglerna i MiFID II vid primärmarknadstransaktioner jämte bilaga med malltext.

Kundskydd vid primärmarknadstransaktioner

Kundskydd vid primärmarknadstransaktioner – malltext

Legal Entity Identifier (LEI)

Nedan återfinns ett frågor-och-svar-dokument om Legal Entity Identifier (2018).

FAQ om Legal Entity Identifier