Pressinformation

För allmän information om Svensk Värdepappersmarknad och vår verksamhet går det bra att vända sig till föreningens VD Urban Funered på urban@svenskvardepappersmarknad.se.

I det fall att information sökes om ett specifikt område eller specifik fråga som föreningen hanterar går det även bra att vända sig till den person på föreningens kansli som har hand om denna sakfråga i enlighet med vad som framgår av beskrivningen av arbetsuppgifter under Kansliet.