Swedsec licensierar finansbranschen

Swedsec Licensiering AB

Swedsec startades efter millennieskiftet för att stärka förtroendet för den svenska finansbranschen. Vårt fokus ligger på att säkerställa att kompetenta och lämpliga anställda är verksamma i branschen. Det gör vi genom våra licensieringstester, våra årliga kunskapsuppdateringar och vårt disciplinära förfarande. Idag är vi en hörnsten för kundskyddet på den svenska finansmarknaden.

Swedsec Licensiering AB startades 2001 av Föreningen Svensk Värdepappersmarknad; branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. Swedsecs licensieringssystem är alltså en självreglering av branschen och bygger på frivillighet. Det är upp till företagen själva om de vill ansluta sig till systemet eller ej. I dagsläget är ca 300 företag anslutna till Swedsec och ca 25 000 av dessa företags anställda är licenshavare med aktiv licens. Utöver det har nästan 10 000 har en så kallad vilande licens.

Swedsecs verksamhet bygger på självreglering

SwedSecs verksamhet bygger på självreglering, vilket betyder att det är finansmarknadens aktörer som har gått samman och skapat ett licensieringssystem för sin personal.

Swedsec bidrar till en hållbar finansmarknad

Det är stort fokus på hållbarhet inom finansbranschen. Swedsecs licensieringar bidrar sedan många år till en hållbar finansmarknad – genom fokus på kunskap, regelefterlevnad och kundskydd.

Genom att tillhandahålla licensieringstester för olika yrkeskategorier inom finansbranschen bidrar vi till att kunskapskraven som finns angivna i olika lagar och föreskrifter uppfylls och genom den årliga kunskapsuppdateringen att kunskaperna både finns kvar och kompletteras. Goda kunskaper underlättar för personal inom finansbranschen att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. De här kunskaperna och det disciplinära förfarandet bidrar till regelefterlevnad. Detta bidrar, tillsammans med ett etiskt förhållningssätt, till kundskyddet i finansbranschen.

Mer om Swedsec

Mer information om Swedsec Licensiering AB hittar du på Swedsecs hemsida..