Kansliet

Svensk Värdepappersmarknads kansli bevakar och hanterar frågor av intresse för föreningen.

Medarbetare vid kansliet leder flertalet av våra arbetsgrupper och representerar föreningen inom ramen för våra samarbeten och gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra relevanta aktörer.

Medarbetarnas olika ansvarsområden och engagemang framgår nedan – hör gärna av er om ni har några frågor!


Verkställande Direktör
Urban Funered

Urban Funered, Verkställande Direktör

Urban Funered leder och samordnar föreningens verksamhet och samarbeten, hanterar frågor som rör de stiftelser som förvaltas av föreningen samt leder föreningens arbete bland annat i frågor som rör Digital Finance & FinTech, Kapitalmarknadsunionen, Mångfald och Hållbar Finansiering.

Urban Funered är styrelseledamot i SwedSec Licensiering AB, Föreningen God Sed på Värdepappersmarknaden, Swedish House of Finance, Nordic Securities Association (NSA) och International Council of Securities Associations (ICSA) samt medlem av Euroclear Sweden Market User Committee och ESMA:s Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG).

Chefsjurist
Sara Mitelman Lindholm

Sara Mitelman Lindholm, Chefsjurist

Sara Mitelman Lindholm leder och samordnar föreningens arbete med juridiska frågor, ansvarar för föreningens arbete med MiFID Review på svensk, nordisk och europeisk nivå, samt leder bland annat Juristgruppen och Compliancegruppen.

Sara Mitelman Lindholm är ordförande för Europeiska Bankföreningens Secondary Markets Working Group och medlem av ESMA:s konsultativa arbetsgrupp för investerarskydd och intermediärer (CWG IPISC) samt samordnar arbetet inom Nordic Securities Association (NSA).

Senior Jurist
Therese Mårtensson

Therese Mårtensson, Senior Jurist

Therese Mårtensson är engagerad i frågor som rör juridik och compliance och leder föreningens arbetsgrupper för Marknadsövervakning och Marknadsmissbruk, Harmoniserade Obligationsvillkor och Index.

Jurist
Oscar Mofors Frid

Oscar Mofors Frid, Jurist

Oscar Mofors Frid är engagerad i frågor som rör juridik och compliance och arbetar särskilt i föreningens arbetsgrupper för digital finance, penningtvätt samt marknadsövervakning och marknadsmissbruk.

Senior Expert
Erik Einerth

Erik Einerth, Senior Expert – Aktie & Derivatmarknad

Erik Einerth leder och samordnar föreningens arbete i frågor som rör aktie- och derivatmarknaden, är engagerad i frågor som rör Kapitalmarknadsunionen samt har ansvar för bland annat Marknadsplatsgruppen och Derivatmarknadsgruppen.

Senior Expert
Jenny Mannent

Jenny Mannent, Senior Expert – Marknader & Infrastruktur

Jenny Mannent leder och samordnar föreningens arbete inom områdena penningmarknad, ”post-trade”, kontinuitet och informationssäkerhet, samt ansvarar för bland annat Penningmarknadsrådet och Post-Trade Policy Gruppen.

Jenny Mannent är styrelseledamot i Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS) och medverkar i Riksbankens ”Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation”.

Senior Ekonom
Fredrik Bonthron

Fredrik Bonthron, Senior Ekonom

Fredrik Bonthron ansvarar för föreningens arbete med marknadsanalys och frågor om konsumentskydd. Fredrik har också ansvar för bland annat Kreditobligationsgruppen, Skattegruppen, Investeringssparkonto och Strukturerade placeringar.

Fredrik Bonthron är styrelseledamot i Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Kommunikationsansvarig
Sofia Wiklund

Sofia Wiklund, Kommunikationsansvarig

Sofia Wiklund hanterar frågor som rör föreningens kommunikation, såsom förfrågningar från media, seminarier och events, samt generella frågor som rör Svensk Värdepappersmarknad.

Peter Molin, Ekonom

Peter Molin hanterar frågor som rör föreningens ekonomiadministration, redovisning och finansiella planering.

VD Assistent
Enel Lundblad

Enel Lundbladh, VD Assistent

Enel Lundbladh tillhandahåller stöd åt verkställande direktören och övriga medarbetare i kansliets löpande verksamhet samt hanterar administrativa frågor som rör föreningens arbetsgrupper.