Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

Svensk Värdepappersmarknad stödjer forskningsprojekt om marknaden för företagsobligationer

Maria Janson ny ordförande i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Sara Mitelman Lindholm, General Counsel of the SSMA, has been re-appointed as Member of ESMA IPISC CWG

Arctic Securities Filial Sverige ny medlem i Svensk Värdepappersmarknad

The Swedish Securities Markets Association initiates daily publication of information about transactions in the Swedish bond market

Svensk Värdepappersmarknad initierar daglig publicering avseende transaktioner på obligationsmarknaden

Oscar Mofors Frid ny Junior Jurist hos Svensk Värdepappersmarknad

Sofia Wiklund ny Kommunikationsansvarig hos Svensk Värdepappersmarknad och SwedSec Licensiering

Annual Meeting of the Swedish Securities Markets Association elects new Board with Johan Mörner as Chairman

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad beslutar om ny styrelse med Johan Mörner som ordförande