Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

The Swedish Securities Markets Association initiates daily publication of information about transactions in the Swedish bond market

Svensk Värdepappersmarknad initierar daglig publicering avseende transaktioner på obligationsmarknaden

Oscar Mofors Frid ny Junior Jurist hos Svensk Värdepappersmarknad

Sofia Wiklund ny Kommunikationsansvarig hos Svensk Värdepappersmarknad och SwedSec Licensiering

Annual Meeting of the Swedish Securities Markets Association elects new Board with Johan Mörner as Chairman

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad beslutar om ny styrelse med Johan Mörner som ordförande

Swedish Securities Markets Association signs agreement with Nordic Trustee to increase transparency on the Swedish bond market

Svensk Värdepappersmarknad ingår avtal med Nordic Trustee som ett led i arbetet för ökad transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad pekar på vikten av mångfald och framhåller värdet av utbildning i privatekonomi i skolan

Therese Mårtensson ny Senior Jurist hos Svensk Värdepappersmarknad