/ Publicerad

Anders Antas ny ordförande i föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Vid föreningssammanträde i föreningen Svensk Värdepappersmarknad den 7 maj 2024 fattades beslut om ny styrelse i föreningen, med Anders Antas från Carnegie som ny ordförande.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads föreningssammanträde fattade den 7 maj 2024 beslut om ny styrelse för föreningen, med inval av två nya ledamöter och val av ny ordförande och vice ordförande. Anders Antas, CFO på Carnegie Investment Bank, valdes till ny ordförande och tar över ordförandeposten efter Maria Janson, Head of Institutional Banking på Swedbank, i enlighet med föreningens rotationstradition. Maria Janson sitter kvar som ledamot av styrelsen.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Johan Roth (Nordea) till vice ordförande i föreningen. Anna Hallsten (Arctic), Lena Fahlén (Svenska Handelsbanken) och Rikard Josefson (Avanza) har avböjt omval. Robert Radway (Svenska Handelsbanken), Jonas Ström (ABG Sundahl Collier) och Gustaf Unger (Avanza) valdes in som nya ledamöter.

– Det känns fantastiskt roligt att få ta över ordförandeposten efter Maria Janson. Jag vill även rikta ett tack till Anna Hallsten, Rikard Josefson och Lena Fahlén som lämnar styrelsen. Svensk Värdepappersmarknad har ett viktigt uppdrag att verka för en hållbar och konkurrenskraftig marknad och jag ser fram emot att tillsammans med mina branschkollegor fortsätta det arbetet, säger Anders Antas, ordförande, Svensk Värdepappersmarknad.

– Jag ser fram mot att få arbeta med den nya styrelsen för föreningen, med Anders Antas som ny ordförande. Vi har ett mycket intressant verksamhetsår framför oss, med såväl viktiga nationella frågor som en ny EU-kommission och ett nytt EU-parlament på ingång, säger Urban Funered, VD, Svensk Värdepappersmarknad.

Från och med 7 maj 2024 består Föreningen Svensk Värdepappersmarknads styrelse av:

 • Anders Antas (Carnegie Investment Bank) ordförande
 • Johan Roth (Nordea) vice ordförande
 • Elisabeth Beskow (DNB)
 • Maria Janson (Swedbank)
 • Martin Nilsson (SEB)
 • Lars-Åke Norling (Nordnet)
 • Mattias Pap de Pesteny (Danske Bank)
 • Robert Radway (Svenska Handelsbanken)
 • Jonas Ström (ABG Sundahl Collier)
 • Per-Anders Tammerlöv (Mangold)
 • Gustaf Unger (Avanza)

För ytterligare information, kontakta:

Urban Funered, verkställande direktör
E-post: urban@svpm.se
Tel: 08-562 60 701