Svensk Värdepappersmarknad representerar värdepappersmarknaden sedan 1908

Svensk värdepappersmarknads arbetsgrupper täcker ett brett spektrum av frågor av vikt för värdepappersmarknaden – från policyfrågor på hållbarhetsområdet till regelimplementering och standardavtal.

Svensk Värdepappersmarknad bidrar till ökad transparens på obligationsmarknaden

Transparensen på den svenska obligationsmarknaden har försämrats sedan införandet av den harmoniserade EU-regleringen i MiFIR II/MiFIR. Svensk Värdepappersmarknad har därför på uppdrag av Finansinspektionen snabbutrett hur transparensen på den svenska obligationsmarknaden skulle kunna förbättras. Föreningen har nu antagit en rekommendation om transparens på obligationsmarknaden som avses börja tillämpas den 1 juli 2021.

Women in Finance Talk – Securities Markets

Hur vi få fler kvinnor intresserade av en karriär på värdepappersmarknaden diskuterades vid vårt rundabordssamtal den 1 dec 2020.

Föreningen söker två jurister med stort intresse för värdepappersmarknaden

som tillsammans med oss och våra 23 medlemmar vill utveckla svensk värdepappersmarknad.

Brexit

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 men fram till 31 december 2020 är allt i stort som förut – hur det blir därefter beror bl a på utgången av handelsförhandlingarna mellan UK och EU27. Här kan du läsa mer om föreningens arbete med Brexit.

Stiftelser

Svensk Värdepappersmarknad förvaltar två stiftelser som varje år ger bidrag till behövande, forskning och studier i enlighet med respektive stiftelses stadgar, läs vidare här.

Svensk värdepappersmarknad i historien
Svensk Värdepappersmarknad bildades som Svenska Fondhandlareföreningen i Börshuset i Gamla Stan den 15 december 1908 – på den tiden betydde ”fondhandlare” en person som handlade i ”fondpapper” d v s aktier och obligationer.
Läs mer här
Svensk värdepappersmarknad i historien
Svensk Värdepappersmarknad har idag 23 medlemmar som verkar för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad – mer än 750 personer från våra medlemsföretag är med i våra arbetsgrupper och diskuterar allt från hållbarhet till konsumentinformation.
Läs mer här

Nyheter och aktuellt inom Svensk Värdepappersmarknad

Svensk Värdepappersmarknad stödjer och ger bidrag till Swedish House of Finance

Svensk Värdepappersmarknad bidrar till ökad transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad lanserar ny hemsida och logotyp

Svensk Värdepappersmarknad söker 2 nya jurister

Teresa Isele ny VD för SwedSec Licensiering AB – tillträder i början av 2021

Svenska Fondhandlareföreningen blir Svensk Värdepappersmarknad