Svensk Värdepappersmarknad representerar värdepappersmarknaden sedan 1908

Svensk värdepappersmarknads arbetsgrupper täcker ett brett spektrum av frågor av vikt för värdepappersmarknaden – från policyfrågor på hållbarhetsområdet till regelimplementering och standardavtal.

Nya medarbetare på kansliet efter sommaren!

Vi ser fram mot att den 1 september 2021 få välkomna Sofia Wiklund som kommunikationsansvarig hos Föreningen och SwedSec Licensiering och Oscar Mofors Frid som Junior Jurist på Föreningen. Intill dess önskar vi alla medlemmar och medarbetare en riktigt god sommar!

Svensk Värdepappersmarknad verkar för ökad mångfald och utbildning i privatekonomi

Ung Privatekonomi lanserar boken ”Få råd med dina drömmar” den 20:e maj kl. 13:00

Följt av paneldiskussion om finansiell utbildning med Finansinspektionen, Svensk Värdepappersmarknad, Fondbolagens Förening, Nasdaq och Ung Privatekonomi – länk till webinarium.

Nordic Financial Ecosystem Forum 4 maj 10 – 12

Webinarium med John Berrigan (DG FISMA), Erik Thedéen (FI), Sirpa Pietikäinen (MEP), Stéphanie Yon-Courtin (MEP) m fl den 4 maj kl. 10 – 12 i ett samarbete mellan Nordic Securities Association och Nasdaq.

Stiftelser

Svensk Värdepappersmarknad förvaltar två stiftelser som varje år ger bidrag till behövande, forskning och studier i enlighet med respektive stiftelses stadgar, läs vidare här.

Svensk värdepappersmarknad i historien
Svensk Värdepappersmarknad bildades som Svenska Fondhandlareföreningen i Börshuset i Gamla Stan den 15 december 1908 – på den tiden betydde ”fondhandlare” en person som handlade i ”fondpapper” d v s aktier och obligationer.
Läs mer här
Svensk värdepappersmarknad i historien
Svensk Värdepappersmarknad har idag 23 medlemmar som verkar för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad – mer än 750 personer från våra medlemsföretag är med i våra arbetsgrupper och diskuterar allt från hållbarhet till konsumentinformation.
Läs mer här

Nyheter och aktuellt inom Svensk Värdepappersmarknad

EU-Nytt 19 augusti 2021

The Swedish Securities Markets Association initiates daily publication of information about transactions in the Swedish bond market

Svensk Värdepappersmarknad initierar daglig publicering avseende transaktioner på obligationsmarknaden

EU-Nytt 24 juni 2021

Oscar Mofors Frid ny Junior Jurist hos Svensk Värdepappersmarknad

EU-Nytt 10 juni 2021