Svensk Värdepappersmarknad representerar värdepappersmarknaden sedan 1908

Svensk värdepappersmarknads arbetsgrupper täcker ett brett spektrum av frågor av vikt för värdepappersmarknaden – från policyfrågor på hållbarhetsområdet till regelimplementering och standardavtal.

Svensk Värdepappersmarknad tar ännu ett steg för ökad transparens på den svenska obligationsmarknaden

Women in Finance Talk – Securities Markets

Framgångsrika kvinnliga chefer om varför vi behöver fler kvinnliga medarbetare i finansbranschen

Svensk Värdepappersmarknad bidrar till ökad transparens på obligationsmarknaden

Brexit

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 men fram till 31 december 2020 är allt i stort som förut – hur det blir därefter beror bl a på utgången av handelsförhandlingarna mellan UK och EU27. Här kan du läsa mer om föreningens arbete med Brexit.

Stiftelser

Svensk Värdepappersmarknad förvaltar två stiftelser som varje år ger bidrag till behövande, forskning och studier i enlighet med respektive stiftelses stadgar, läs vidare här.

Svensk värdepappersmarknad i historien
Svensk Värdepappersmarknad bildades som Svenska Fondhandlareföreningen i Börshuset i Gamla Stan den 15 december 1908 – på den tiden betydde ”fondhandlare” en person som handlade i ”fondpapper” d v s aktier och obligationer.
Läs mer här
Svensk värdepappersmarknad i historien
Svensk Värdepappersmarknad har idag 23 medlemmar som verkar för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad – mer än 750 personer från våra medlemsföretag är med i våra arbetsgrupper och diskuterar allt från hållbarhet till konsumentinformation.
Läs mer här

Nyheter och aktuellt inom Svensk Värdepappersmarknad

Swedish Securities Markets Association signs agreement with Nordic Trustee to increase transparency on the Swedish bond market

Svensk Värdepappersmarknad ingår avtal med Nordic Trustee som ett led i arbetet för ökad transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad pekar på vikten av mångfald och framhåller värdet av utbildning i privatekonomi i skolan

EU-Nytt 18 Mars 2021

EU-Nytt 4 Mars 2021

Therese Mårtensson ny Senior Jurist hos Svensk Värdepappersmarknad