Svensk Värdepappersmarknad representerar värdepappersmarknaden sedan 1908

Svensk värdepappersmarknads arbetsgrupper täcker ett brett spektrum av frågor av vikt för värdepappersmarknaden – från policyfrågor på hållbarhetsområdet till regelimplementering och standardavtal.

Event: Nordic Financial Ecosystem Forum 2023

Hur kan svenskt näringsliv stärka sin konkurrenskraft…

Almedalenpanel – Hur mår kvinnorna i finansbranschen?

Svensk Värdepappersmarknad och Swedsec söker kommunikationsansvarig

Vi söker nu en engagerad kommunikationsansvarig som vill vara med och utveckla kommunikationen kring vår verksamhet. Tjänsten är gemensam för Svensk Värdepappersmarknad och Swedsec och du har stora möjligheter att själv vara med och påverka utvecklingen av vår kommunikation. finns här.

Svensk värdepappersmarknad söker jurist

Svensk Värdepappersmarknad söker en jurist som är intresserad av värdepappersmarknaden till föreningens kansli på Blasieholmen. Mer information finns här.

Stiftelser

Svensk Värdepappersmarknad förvaltar två stiftelser som ger bidrag till behövande, forskning och studier i enlighet med respektive stiftelses stadgar. Ansökningar kan närmast inlämnas 24 april – 14 maj 2023 och 23 oktober – 12 november 2023. Mer information finns här.

Spara låna och investera

Bristande finansiell förmåga gör det svårare för konsumenter att göra bra privatekonomiska val och riskerar att leda till att man inte sparar och investerar i samma utsträckning. Det är viktigt med en grundläggande kunskap, eftersom vi idag har ett större eget ansvar för vår pension och övriga sparande. SVPM verkar för att höja kunskapsnivån och föreningens chefsekonom Fredrik Bonthron är medförfattare i broschyren Spara, Låna och Investera. Läs broschyren här.

Svensk värdepappersmarknad i historien
Svensk Värdepappersmarknad bildades som Svenska Fondhandlareföreningen i Börshuset i Gamla Stan den 15 december 1908 – på den tiden betydde ”fondhandlare” en person som handlade i ”fondpapper” d v s aktier och obligationer.
Läs mer här
Svensk värdepappersmarknad i historien
Svensk Värdepappersmarknad har idag 24 medlemmar som verkar för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad – mer än 750 personer från våra medlemsföretag är med i våra arbetsgrupper och diskuterar allt från hållbarhet till konsumentinformation.
Läs mer här

Nyheter och aktuellt inom Svensk Värdepappersmarknad

Ansökningstiden för stiftelser förvaltade av Svensk Värdepappersmarknad löper 23 oktober –12 november 2023

Svensk Värdepappersmarknad söker Jurist

Maktskifte?

EU-nytt 24 augusti 2023

Svensk Värdepappersmarknad och Swedsec söker kommunikationsansvarig

Hur mår kvinnor inom finansbranschen?