Nordic Issuing AB ny medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Nordic Issuing AB har valts in som ny medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad från 1 januari 2024.

Nordic Issuing AB är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Malmö som sedan år 2020 verkar som emissionsinstitut och clearingmedlem i Euroclear i Sverige och VP Securities A/S i Danmark. Nordic Issuing AB bistår noterade och onoterade bolag med olika bolagshändelser såsom börsnoteringar, företrädesemissioner och riktade emissioner.

Ida Nordehammar, vd Nordic Issuing:

–       Nordic Issuing är mycket glada över att ha blivit upptagna som medlemmar i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och ser fram mot att inom ramen för föreningens verksamhet få bidra aktivt i det viktiga arbetet med att främja och utveckla den svenska värdepappersmarknaden.

Urban Funered, VD på Svensk Värdepappersmarknad kommenterar:

–       Vi är mycket glada över att få välkomna Nordic Issuing som ny medlem hos Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Tillsammans med våra i och med Nordic Issuings inträde 25 medlemmar arbetar vi för att skapa en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad.

Vid frågor kontakta:

Urban Funered, VD, Svensk Värdepappersmarknad, urban@svpm.se

Ida Nordehammar, VD, Nordic Issuing, ida.nordehammar@nordic-issuing.se

Nordic Issuing ny medlem i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad