Ida Borgström Hommik ny kommunikationsansvarig hos Svensk Värdepappersmarknad och Swedsec Licensiering

Svensk Värdepappersmarknad och Swedsec Licensiering har rekryterat Ida Borgström Hommik som ny kommunikationsansvarig, med tillträde i mitten av januari 2024.

Ida Borgström Hommik kommer närmast från en kommunikatörsroll på Hoist Finance där hon har arbetat med företags- och IR-kommunikation på koncernnivå. Ida har över 15 års erfarenhet av textproduktion och kommunikation, företrädesvis inom finansbranschen. Hon har haft olika roller med både strategiskt och operativt ansvar, bland annat som kommunikationsansvarig inom Axel Johnson International och marknads- och kommunikationsspecialist inom Euroclear Sweden. Dessförinnan arbetade Ida ett antal år som facköversättare och skribent med specialisering inom ekonomi och juridik.

Ida har en masterexamen i översättningsvetenskap och en dubbel kandidatexamen i engelsk litteratur och medie- och kommunikationsvetenskap, samtliga från Stockholms universitet.

Urban Funered, VD på Svensk Värdepappersmarknad kommenterar:

– Vi är glada över att få välkomna Ida Borgström Hommik som ny kommunikationsansvarig hos Svensk Värdepappersmarknad och Swedsec Licensiering, med början i mitten av januari 2024. Ida har en gedigen språkbakgrund och goda erfarenheter från arbete såväl strategiskt som operativt med kommunikation inom finansbranschen. Vi ser fram emot att tillsammans med Ida fortsätta utveckla Svensk Värdepappersmarknads och Swedsec Licensierings kommunikation.

Vid frågor kontakta: Urban Funered, VD, Svensk Värdepappersmarknad och ordförande, Swedsec Licensiering, urban@svpm.se

Agneta Oscarsson, VD, Swedsec Licensiering, agneta@swedsec.se

Svensk Värdepappersmarknad & Swedsec Licensiering – Ny kommunikationsansvarig