Evenemang

Symposium on
Market Fragmentation in Europe

Date: May 4
Time: 08.30-12.30
Place: Westmanska Palatset,
Holländargatan 17 | Wallingatan 2
RSVP: No later than April 27

The event is free of charge. Please indicate any allergies.

Register here

European equity markets have seen several waves of fragmentation and regulators are now again considering changes to the market structure. Whereas some market participants would like to centralize trading to transparent limit order book markets, other point to the need of institutional investors to trade in alternative venues. This half-day symposium features presentations of the latest academic research on market fragmentation, including effects of MiFID II, with comments by leading industry participants. The aim is to provide a forum for constructive discussion between academics, regulators and industry participants on the road ahead for European financial market structure. The symposium is hosted in collaboration between Stockholm Business School and the Swedish Securities Markets Association.

This is a physical meeting in Stockholm. It will not be webcast.

Agenda May 4
8.30 Registration, Coffee / Breakfast

8:50 Introductory remarks
Björn Hagströmer, Stockholm Business School

9:00 Session I: Dark pools and systematic internalisers under MiFID II
Banning Dark Pools: Venue Selection and Investor Trading Costs
Peter O’Neill, Financial Conduct Authority
High-Frequency Traders and Single-Dealer Platforms
Fatemeh Aramian, Stockholm Business School / University of Melbourne

10:30 Coffee break

10:50 Session II: Effect of market fragmentation and continuous trading
Drivers and Effects of Stock Market Fragmentation
Benjamin Clapham, Goethe University Frankfurt
On the effects of continuous trading
Roberto Pascual, Universidad de las Islas Baleares

12:20 Final remarks

Read more about the speakers.

 

 

Den finansiella sektorns roll för ett hållbart samhälle

Datum: 25 april
Tid: 9.00-15.45. Registrering från kl. 8.30.
Ange i anmälan om du vill delta på en gemensam lunch.
Plats: Moderna Museet på Skeppsholmen i Stockholm.
Moderator: Elisif Elvinsdotter

Finansmarknaden har en nyckelroll i arbetet med att uppnå en mer hållbar utveckling av samhället. Vilken roll har då den finansiella sektorn, vilket hållbarhetsarbete pågår, vilka insatser behövs från andra sektorer på vägen mot ett mer hållbart samhälle och vilka överväganden behöver vi göra i en osäker och föränderlig värld? Tillsammans vill vi fyra branschorganisationer lyfta fram och diskutera det pågående hållbarhetsarbete som snabbt utvecklas på finansmarknaden. Under dagen samlar vi representanter för myndigheter, företag och finansmarknadens aktörer för att diskutera hållbarhet ur olika perspektiv.

Program

09.00-09.30
Vilken roll spelar finansbranschen och dess olika aktörer i hållbarhetsarbetet?
Samtal med vd:arna för finansbranschens fyra branschorganisationer kring hållbarhetsarbetet på finansmarknaden.
• Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening
• Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen
• Christina Lindenius, vd för Svensk Försäkring
• Urban Funered, vd för Svensk Värdepappersmarknad

09.30-10.00
Inledningsanförande: Max Elger, finansmarknadsminister

10.15-11.00
Hur ställer vi om till en hållbar ekonomi?
För samhällsnyttans skull är det angeläget att hitta styrmedel som leder till största möjliga måluppfyllelse till minsta möjliga samhällskostnad. Hushållens och företagens konsumtions- och investeringsbeslut har en avgörande betydelse. Vilka val av styrmedel ger bäst möjligheter för omställning i en hållbar riktning?
• Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhets- och klimatchef, Handelsbanken
• Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen
• Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
• Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet

11.15-12.00
Är värdepappersmarknaden hållbar?
Svensk värdepappersmarknad tillhör de ledande inom EU och hållbarhet har blivit en allt viktigare faktor i ekvationen. Hur tänker de kring hållbarhet, vilken roll spelar hållbarhet på börsen och vilka avvägningar gör finansiella rådgivare, mäklare och analytiker angående ESG?
• Fredrik Ekström, vd för Nasdaq Stockholm
• Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef, Finansinspektionen
• Christian Luiga, CFO and Deputy CEO Saab ab
• Johan Mörner, vd för Erik Penser Bank
• Lena Österberg, Head of Sustainability Research and Strategy, Carnegie

12.00-13.30 Lunch

13.30-14.15
Är konsumenterna med på hållbarhetståget?
Hur ser intresset ut för hållbara finansprodukter? Väljer konsumenterna hållbara produkter av etiska skäl eller för att de tror på högre avkastning? Hur kan vi informera om hållbarhet på ett bra sätt? Har kunderna hjälp av det nya EU-regelverket? Vilka är förenklingens för- och nackdelar? Vilken roll har media?
• Per Sandell, affärsområdeschef finansiella tjänster, Svanen
• Helena Hagberg, hållbarhetschef, Skandia
• Therese Liljeblad, investment product specialist, Nordea
• Anna Larris, jurist Fondbolagens förening

14.15-14.45 Fika

14.45-15.30
Hur påverkar investerarna för en hållbar framtid?
Hur driver investerarna på för att uppnå hållbarhetsmålen? Ett viktigt verktyg är ägarstyrning och påverkansarbete. Men vilken roll spelar det och hur påverkar investerarna på det mest effektiva sättet?
• Thomas Flodén, ansvarig kapitalförvaltning,AMF
• Emelie Westholm, Head of responsible investments, Folksam
• Joakim Sandberg, professor i ekonomi, Göteborgs universitet
• Johanna Gestlöf Lundgren, Hållbarhetschef SPP

15.30-15.45
Sammanfattning av dagen
Dagens diskussioner sammanfattas av moderatorn tillsammans med representanter för föreningarna.

Varmt välkommen!

Klicka här för att anmäla dig!

 

Digital presentation: Global money week – Hur uppnås ett jämställt sparande?

Torsdagen den 24 mars kl. 10:00-11:00

 

Kvinnors och mäns sparande skiljer sig åt, både när det gäller hur mycket man sparar och hur man sparar. Skillnaden tycks uppstå redan i ung ålder. Genom ”ränta på ränta”-effekten kan skillnaden bli betydande senare i livet och det kan visa sig vara svårt att kompensera för ett uteblivet sparande i unga år genom att spara mer som äldre. Därför är det viktigt att börja spara så tidigt som möjligt. Men hur skiljer sig egentligen sparandet åt mellan könen, vad beror skillnaden på, och vad kan göras för att uppnå ett mer jämställt sparande?

Seminariet anordnas i samband med Global Money Week som är en global temavecka samordnad av OECD och som syftar till att öka barn och ungas kunskaper i privatekonomi.

Vid seminariet kommer Moa Langemark från Avanza redogöra för deras analys av hur föräldrars sparande skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Therese Wieselqvist från Finansinspektionen berättar om det regeringsuppdrag som Finansinspektionen fått om just jämställt sparande. Deltar gör också Konsumentverket och berättar om innehållet i sin rapport: Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad. Seminariet leds av Fredrik Bonthron, senior ekonom på SVPM, och avslutas med en paneldiskussion.

Seminariet är primärt riktat till föreningens medlemmar och till andra med intresse för värdepappersmarknadens utveckling.

  • Presentationen hålls digitalt (länk skickas ut via e-post).
  • OSA via e-post till enel@svpm.se senast måndag den 21 mars.

Vi ser fram emot ditt deltagande!

Svensk Värdepappersmarknad

 

 

 

 

 

Digital presentation: Den svenska värdepappersmarknaden – En tillbakablick på 2021 och utsikterna framåt.

Onsdagen den 9 mars kl. 10:00-11:00

 

Under 2021 präglades värdepappersmarknaden av en stark utveckling med stigande tillgångspriser och ökade utestående volymer. Under året noterades exempelvis rekordmånga bolag på de svenska börserna, samtidigt som obligationsmarknaden fortsatte att växa. Därmed fortsatte utvecklingen i linje med den återhämtning som inleddes 2020 efter de initiala effekterna av Covid-19.

Svensk Värdepappersmarknad har tagit fram en rapport som summerar den svenska värdepappersmarknaden under 2021. I samband med att rapporten publiceras bjuder föreningen in till ett digitalt seminarium. Föreningens seniora ekonom Fredrik Bonthron inleder kort med att presentera huvuddragen från 2021. Därefter leder Fredrik en diskussion kring utsikterna för 2022 uppdelat på aktie- respektive obligationsmarknaden med medlemsexperter på respektive område. Deltar gör Johan Flintull, Head of Equity Capital Markets & Syndicate Sweden, Carnegie, Johan Larsson, Chefsstrateg på Nordea, Joakim Anjou, Global Co-Head Rates & Credit, Danske Bank och Viktor Jansson, Head of Fixed Income Sales Swede, Dnb.

Seminariet är primärt riktat till föreningens medlemmar och till andra med intresse för värdepappersmarknadens utveckling.

  • Presentationen hålls digitalt (länk skickas ut via e-post).
  • OSA via e-post till enel@svpm.se senast måndag den 7 mars.

Vi ser fram emot ditt deltagande!

Svensk Värdepappersmarknad

 

 

 

 

 

Digital presentation: Förslag till uppdaterad version av Svensk Värdepappersmarknads mallvillkor för vissa företagsobligationer

Fredagen den 21 januari kl. 10:00-11:30

Svensk Värdepappersmarknad har under 2021 arbetat med att ta fram en ny, uppdaterad, version av föreningens mallvillkoren för vissa företagsobligationer. I samband med att det uppdaterade förslaget går ut på remiss bjuder föreningen in till en digital presentation.  Presentationen är primärt riktat till berörda intressenter och information kommer att ges om de större och viktigare ändringar som föreslås göras i mallvillkoren.

Den digitala presentationen inleds med en kort beskrivning av föreningens arbete med företagsobligationer, bakgrunden och processen för uppdateringsarbetet, samt de större och viktigare ändringar som föreslås göras i mallvillkoren.

Inbjudan Företagsobligationsmarknaden 21 januari 2022

 

 

Webinarium: ”Big data, information technology and the quality of analyst forecasts”

Svensk Värdepappersmarknad och Stockholms universitet bjuder in till digitalt webinarium om ”big data” och informationsteknologi den 9 juni kl. 12.00 – 13.00 på Teams. I webinariet medverkar Thierry Foucault, professor i finansiell ekonomi på HEC Paris och en av världens ledande forskare på finansiell marknadsstruktur.

Thierry Foucalt har inom ramen för sin forskning bland annat analyserat effekterna av marknadernas fragmentering och datorisering, hur ”big data” påverkar marknadens prissättning, och hur aktiepriset kan påverka ett företags investeringar.

”Progress in digital technology and data abundance change the way information is produced and consumed in financial markets. For instance, securities analysts increasingly rely on alternative data for their forecasts. How does this evolution affect the quality of analysts’ forecasts? Does it improve the accuracy of these forecasts uniformly over short and long-term horizons? In his talk, Thierry Foucault will present empirical findings from his recent research on these issues and discuss their implications for the informational content of stock prices.”

Anmälan via mail till Erik Einerth,, Senior Expert hos Svensk Värdepappersmarknad, på erik@svpm.se.

SVPM SU Webinarium Big Data och Informationsteknologi – 9 juni 2021

 

 

Finansiell utbildning för Sveriges ungdomar!

Ung Privatekonomi är ett projekt som varje år når ut till 20 000+ gymnasieungdomar med föreläsningar och en bok om privatekonomi. Då det är viktigt att en bok om privatekonomi för ungdomar är både intressant och aktuell har vi nu tagit fram en helt ny bok i ett gott samarbete mellan Ung Privatekonomi och representanter för projektets huvudmän, däribland Svensk Värdepappersmarknad, med fantastiska insatser från Ung Privatekonomis kansli och informatörer, engagerade gymnasielärare och studenter m fl.

Lanseringen av boken sker vid ett Zoom-webinarium den 20:e maj kl. 13:00, där det även bjuds på en paneldiskussion om finansiell utbildning med representanter från Finansinspektionen, Svensk Värdepappersmarknad, Fondbolagens Förening, Nasdaq och Ung Privatekonomi.

Varmt välkomna att ta del av lanseringen av den nya boken med efterföljande paneldiskussionen om finansiell utbildning via denna länk.

 

 

Women in Finance Talk

Join us December 1, 2020 at 9 – 11 AM for a roundtable discussion on how to attract and retain female talent in the securities markets. The event is co-hosted by the Swedish Securities Markets Association and Swedish Houseof Finance.

Moderator: Urban Funered, CEO, Swedish Securities Markets Association and Sara Ottosson, Swedish House of Finance
Introduction by Renée Adams, Professor of Finance, Said Business School / University of Oxford

Roundtable with
Elisabeth Beskow, CEO DNB Bank ASA Sweden Branch
Maria Janson, Head of Markets, Swedbank
Johanna Norberg, Country Manager at Danske Bank Sweden at Danske Bank
Lena Österberg, Head of Sustainability Research, Carnegie Investment Bank

This event was livestreamed and can now be found here.

More information can be found on the website of Swedish House of Finance.