/ Publicerad

Ny styrelse i föreningen Svensk Värdepappersmarknad efter föreningssammanträdet den 2 maj 2023

Vid föreningssammanträde i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad den 2 maj 2023 fattades beslut om ny styrelse i föreningen.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads föreningssammanträde fattade den 2 maj 2023 beslut om ny styrelse för föreningen, med omval av samtliga tidigare styrelseledamöter utom två som meddelat att de inte stod till förfogande för omval.

Vid föreningssammanträdet omvaldes Maria Janson (Swedbank) som ordförande och vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Anders Antas (Carnegie) som vice ordförande i föreningen.

Anna Hallsten (Arctic) och Lena Fahlén (Svenska Handelsbanken) valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Johan Mörner (Erik Penser Bank) och Anton Keller (Svenska Handelsbanken) lämnade styrelsen.

– Det är roligt att som ordförande i föreningen välkomna Lena Fahlén och Anna Hallsten som nya ledamöter i styrelsen. Extra glädjande att vi får en bättre balans mellan kvinnor och män. Samtidigt tackar vi Johan Mörner som lämnar föreningens styrelse efter totalt 11 år, varav två år som vice ordförande och tre år som ordförande. Vi riktar även ett tack till Anton Keller som lämnar över till Lena Fahlén, säger Maria Janson, ordförande Svensk Värdepappersmarknad.

– Den svenska värdepappersmarknaden tillhör de ledande inom EU och som vd är det roligt att få fortsätta arbeta med Maria Janson som ordförande och välkomna Lena Fahlén och Anna Hallsten som nya ledamöter, säger Urban Funered, vd Svensk Värdepappersmarknad.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads styrelse
• Maria Janson (Swedbank), ordförande
• Anders Antas (Carnegie Investment Bank) vice ordförande
• Elisabeth Beskow (DNB)
• Lena Fahlén (Handelsbanken)
• Anna Hallsten (Arctic)
• Rikard Josefson (Avanza)
• Martin Nilsson (SEB)
• Lars-Åke Norling (Nordnet)
• Joacim Nässén (Danske)
• Johan Roth (Nordea)
• Per-Anders Tammerlöv (Mangold)

För ytterligare information:
Urban Funered, verkställande direktör
E-post: urban@svpm.se
Tel: 08 – 56260701

SVPM Pressmeddelande 2 maj 2023

Läs mer om vår styrelse och ledning.