/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknad stödjer forskningsprojekt om marknaden för företagsobligationer

Svensk Värdepappersmarknad har genom en anknuten stiftelse beviljat medel till Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet för forskning kring den svenska företagsobligationsmarknaden.

SCCL kommer att använda bidraget om 1 miljon kronor för att inleda ett långsiktigt projekt som involverar flera forskare och andra berörda över tid. Inledningsvis avses delstudier genomföras kring svensk marknadsreglering av high-yield obligationer (företagsobligationer). Övriga frågor som kan komma att behandlas är självreglering kontra lagreglering, för- och nackdelar med olika regleringsmodeller, principer för övervakning av berörda marknader, frågor om transparens, samt innebörden av principen om likabehandling på dessa marknader.

Avsikten är att forskningen ska diskuteras och presenteras vid en serie seminarier och en konferens, samt innefatta artiklar och andra skrifter kring relevanta frågor.

Urban Funered, VD för Svensk Värdepappersmarknad, säger i en kommentar:
– Svensk Värdepappersmarknad är sedan många år engagerade i frågor som rör marknaden för företagsobligationer, en marknad som har utvecklats starkt under senare år. Det är därför mycket glädjande att Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) med ekonomiskt stöd från en stiftelse anknuten till föreningen satsar på ökad forskning på detta viktiga område.

Göran Millqvist, Professor och föreståndare för SCCL, säger i en kommentar:
– Marknaden för företagsobligationer har ökat starkt under senare år och det finns många intressanta frågor att diskutera kring denna marknad. Vi är därför mycket tacksamma över att vi genom bidraget från en till Svensk Värdepappersmarknad anknuten stiftelse ges möjlighet att inleda ett ambitiöst forskningsprojekt på det här området.

 

Vid frågor kontakta:

Urban Funered, Vd, Svensk Värdepappersmarknad, urban@svpm.se

Göran Millqvist, Professor/föreståndare för SCCL, goran.millqvist@juridicum.su.se

Läs pressmeddelandet här.