/ Publicerad

Maria Janson ny ordförande i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Vid föreningssammanträde i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad den 2 maj 2022 valdes ny styrelse i föreningen, med Maria Janson som ny ordförande.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads föreningssammanträde fattade den 2 maj 2022 beslut om ny styrelse för föreningen med Maria Janson, Head of Markets Swedbank, som ny och i föreningens historia första kvinnliga ordförande.

Maria Janson tar över ordförandeposten efter Johan Mörner, VD Erik Penser Bank, i enlighet med föreningens rotationstradition. Johan Mörner sitter kvar som ledamot av styrelsen. En ledamot hade inför föreningssammanträdet meddelat att han inte stod till förfogande för omval.

Maria Janson kommenterar sin nya roll som ordförande för Svensk Värdepappersmarknad:
– Det är väldigt roligt att som första kvinna sedan föreningens bildande i december 1908 få ta över som ordförande i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Jag ser fram mot att tillsammans med mina branschkollegor få fortsätta verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad.

Urban Funered, VD för Svensk Värdepappersmarknad kommenterar valet av ny ordförande:
– Det är glädjande att föreningens medlemmar har valt Maria Janson till ny ordförande för föreningen. Maria är med sin kompetens och den seniora roll hon har på marknaden en mycket god förebild i en tid då vi aktivt vill verka för att få fler kvinnor att söka sig till vår del av finansbranschen.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte i föreningen valdes Anders Antas, CFO för Carnegie Investment Bank, till ny vice ordförande.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknads styrelse:

• Maria Janson (Swedbank) ordförande
• Anders Antas (Carnegie Investment Bank) vice ordförande
• Elisabeth Beskow (DNB)
• Rikard Josefson (Avanza)
• Anton Keller (Handelsbanken)
• Johan Mörner (Erik Penser Bank)
• Martin Nilsson (SEB)
• Lars-Åke Norling (Nordnet)
• Mattias Pap de Pestény (Danske)
• Johan Roth (Nordea)
• Per-Anders Tammerlöv (Mangold Fondkommission)

För ytterligare information:

Urban Funered, verkställande direktör
E-post: urban@svpm.se
Tel: 08 – 56260701

Läs pressmeddelandet här.

Läs mer om vår styrelse.