Styrelse & Ledning

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad har 23 medlemmar – medlemskretsen innefattar de flesta större svenska och nordiska bankerna, investment banker och värdepappersbolag samt flera regionala och internationella aktörer.

Svensk Värdepappersmarknads styrelse består av 11 ledamöter som väljs av medlemmarna på den årliga föreningsstämman.

Ordförande
Johan Mörner

Johan Mörner, Ordförande

Johan Mörner är ordförande för Svensk Värdepappersmarknad sedan maj 2019.

Johan Mörner är VD för Erik Penser Bank.

Vice Ordförande
Maria Janson

Maria Janson, Vice Ordförande

Maria Janson är vice ordförande för Svensk Värdepappersmarknad sedan maj 2020.

Maria Janson är Chef för Swedbank Markets.

Verkställande Direktör
Urban Funered

Urban Funered, Verkställande Direktör

Urban Funered är verkställande direktör för Svensk Värdepappersmarknad sedan mars 2019.

Övriga styrelseledamöter

Anders Antas
Carnegie Investment Bank
Elisabeth Beskow
DNB Bank Filial Sverige
Martin Nilsson
SEB
Rikard Josefson
Avanza Bank
Anton Keller
Handelsbanken
Lars-Åke Norling
Nordnet Bank
Joacim Nässén
Danske Bank Filial Sverige
Johan Roth
Nordea Bank
Per-Anders Tammerlöv
Mangold Fondkommission