Styrelse & Ledning

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad har 24 medlemmar – medlemskretsen innefattar de flesta större svenska och nordiska bankerna, investment banker och värdepappersbolag samt flera regionala och internationella aktörer.

Svensk Värdepappersmarknads styrelse består av 11 ledamöter som väljs av medlemmarna på den årliga föreningsstämman.

Ordförande
Maria Janson

Maria Janson, Ordförande

Maria Janson är ordförande för Svensk Värdepappersmarknad sedan maj 2022.

Maria Janson är Head of Institutional Banking, Swedbank.

Vice ordförande
Anders Antas

Anders Antas, Vice ordförande

Anders Antas är vice ordförande för Svensk Värdepappersmarknad sedan maj 2022.

Anders Antas är CFO för Carnegie Investment Bank.

Verkställande Direktör
Urban Funered

Urban Funered, Verkställande Direktör

Urban Funered är verkställande direktör för Svensk Värdepappersmarknad sedan mars 2019.

Övriga styrelseledamöter

Elisabeth Beskow
DNB Bank Filial Sverige
Anna Hallsten
Arctic Securities
Martin Nilsson
SEB
Lars-Åke Norling
Nordnet Bank
Mattias Pap De Pesténys
Danske Bank Filial Sverige
Johan Roth
Nordea Bank
Per-Anders Tammerlöv
Mangold Fondkommission