Styrelse & Ledning

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad har 24 medlemmar – medlemskretsen innefattar de flesta större svenska och nordiska bankerna, investment banker och värdepappersbolag samt flera regionala och internationella aktörer.

Svensk Värdepappersmarknads styrelse består av 11 ledamöter som väljs av medlemmarna på den årliga föreningsstämman.

Ordförande
Anders Antas

Anders Antas, Ordförande

Anders Antas är ordförande för Svensk Värdepappersmarknad sedan maj 2024.

Anders Antas är CFO på Carnegie Investment Bank.

Vice ordförande
Johan Roth

Johan Roth, Vice ordförande

Johan Roth är vice ordförande för Svensk Värdepappersmarknad sedan maj 2024.

Johan Roth är Managing Director, Head of Equities, Investment Banking & Equities på Nordea.

Verkställande Direktör
Urban Funered

Urban Funered, Verkställande Direktör

Urban Funered är verkställande direktör för Svensk Värdepappersmarknad sedan mars 2019.

Övriga styrelseledamöter

Elisabeth Beskow
DNB Bank Filial Sverige
Maria Janson
Swedbank
Martin Nilsson
SEB
Lars-Åke Norling
Nordnet Bank
Mattias Pap De Pesténys
Danske Bank Filial Sverige
Robert Radway
Svenska Handelsbanken
Gustaf Unger
Avanza
Jonas Ström
ABG Sundahl Collier
Per-Anders Tammerlöv
Mangold Fondkommission