/ Publicerad

Ansökningsperioden för Svensk Värdepappersmarknads stiftelser är öppen 15-28 april

Svensk Värdepappersmarknad (SVPM) förvaltar två stiftelser som årligen beviljar bidrag till behövande, forskning och studier i enlighet med vad som stipuleras i respektive stiftelses stadgar.

Stiftelserna har två ansökningsperioder per år och för våren 2024 löper den under tiden 15 april – 28 april 2024.

För mer information se Informationsbladet för stiftelserna 2024.