Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

EU-nytt 17 november 2022

Hur mår kvinnor i finansbranschen?

EU-nytt 6 oktober 2022

EU-nytt 22 september 2022

EU-nytt 8 september 2022

Intervju med Maria Janson, ordförande i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Uppföljning transparensrapportering och -publicering enligt Svensk Värdepappersmarknads transparensrekommendation

Svensk Värdepappersmarknad stödjer forskningsprojekt om marknaden för företagsobligationer

Symposium on Market Fragmentation in Europe

Den finansiella sektorns roll för ett hållbart samhälle