Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

Svensk Värdepappersmarknads svar på remiss av Kontoföringsutredningens betänkande SOU 2023:102, Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

Nyhetsbrev april 2024

Jonas Myrdal

Intervju med Jonas Myrdal, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, om insiderinformation

Mer utbildning i privatekonomi för gymnasieelever

Sophie Nossman ny Senior Jurist hos Svensk Värdepappersmarknad

Fredrik Bonthron, Chief Economist of the Swedish Securities Markets Association has been appointed as Member of the Consultative Working Group to the ESMA Risk Standing Committee – Financial Stability and Orderly Markets

Ida Borgström Hommik ny kommunikationsansvarig hos Svensk Värdepappersmarknad och Swedsec Licensiering

Ansökningstiden för stiftelser förvaltade av Svensk Värdepappersmarknad löper 23 oktober –12 november 2023

Svensk Värdepappersmarknad söker Jurist

Maktskifte?