Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

Intervju med Maria Janson, ordförande i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Uppföljning transparensrapportering och -publicering enligt Svensk Värdepappersmarknads transparensrekommendation

Svensk Värdepappersmarknad stödjer forskningsprojekt om marknaden för företagsobligationer

Symposium on Market Fragmentation in Europe

Den finansiella sektorns roll för ett hållbart samhälle

Möjlighet att söka medel ur föreningens stiftelser 25 april – 15 maj 2022

Intervju Susanna Grufman, chef Finansinspektionens verksamhetsområde Marknader

Den svenska värdepappersmarknaden – En tillbakablick på 2021 och utsikterna framåt.

Nyhetsbrev: SVPM under 2021

Aktiefusk – Var går gränsen?