/ Publicerad

Mer utbildning i privatekonomi för gymnasieelever

Utbildning i privatekonomi i grundskolan och gymnasiet är nödvändigt för att alla ungdomar ska få lära sig grunderna i privatekonomi och långsiktigt sparande. I början av 2024 meddelade Skolverket att privatekonomi får större utrymme i kursplanen för gymnasiekursen Samhällskunskap 1, vilket Svensk Värdepappersmarknad välkomnar.

Beslutet innebär mer fokus på privatekonomiska frågor i gymnasiekurserna Samhällskunskap 1A och 1B, så som olika typer av sparande, inkomster, utgifter och betalningar, försäkringar samt lån, och på hur privatekonomi påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

Finansiell utbildning är ett viktigt fokusområde för Svensk Värdepappersmarknad i föreningens uppdrag att verka för en hållbar och konkurrenskraftig värdepappersmarknad. Föreningen samarbetar med bland annat Unga Aktiesparare och Ung Privatekonomi för att genom utbildningsinsatser förbättra kunskapen inom privatekonomi hos ungdomar. Vi arbetar också med att på olika sätt föra fram frågan om finansiell utbildning, hur viktigt det är med grundläggande finansiella kunskaper och att belysa vikten av att finansiell utbildning ska bli tillgängligt för fler genom att exempelvis hålla seminarier med olika intressenter inom området.

Fredrik Bonthron, chefsekonom på Svensk Värdepappersmarknad kommenterar:

– Vi är mycket glada över att Skolverket har lagt större fokus på privatekonomi i samhällskunskapen för gymnasielever. Även om det är ett välkommet steg i rätt riktning kommer vi fortsätta att jobba för att få in ännu mer finansiell utbildning för ungdomar, både i grundskolan och på gymnasiet. Därför har vi tillsammans med Unga Aktiesparare och Ung Privatekonomi lämnat in ett remissvar till Skolverket där vi efterfrågar detta. Finansiell utbildning i skolan är ett viktigt verktyg för att fler ungdomar, oavsett bakgrund och kön, ska få grundläggande kunskaper kring hur man skapar och upprätthåller en god privatekonomi och ett långsiktigt sparande.