Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

Den svenska värdepappersmarknaden – En tillbakablick på 2021 och utsikterna framåt.

Nyhetsbrev: SVPM under 2021

Den svenska värdepappersmarknaden – en summering av 2020

Den svenska värdepappersmarknaden september – november 2020