Den svenska värdepappersmarknaden – En tillbakablick på 2021 och utsikterna framåt.

Under 2021 präglades värdepappersmarknaden av en stark utveckling med stigande tillgångspriser och ökade utestående volymer. Under året noterades exempelvis rekordmånga bolag på de svenska börserna, samtidigt som obligationsmarknaden fortsatte att växa. Därmed fortsatte utvecklingen i linje med den återhämtning som inleddes 2020 efter de initiala effekterna av Covid-19.

 

Svensk Värdepappersmarknad har tagit fram en rapport som summerar den svenska värdepappersmarknaden under 2021. I samband med att rapporten publicerades bjöd föreningen in till ett digitalt seminarium. Föreningens seniora ekonom Fredrik Bonthron presenterade huvuddragen från 2021. Därefter förde Fredrik en diskussion kring utsikterna för 2022 uppdelat på aktie- respektive obligationsmarknaden med medlemsexperter på respektive område. Deltog gjorde Johan Flintull, Head of Equity Capital Markets & Syndicate Sweden, Carnegie, Johan Larsson, Chefsstrateg på Nordea, Joakim Anjou, Global Co-Head Rates & Credit, Danske Bank och Viktor Jansson, Head of Fixed Income Sales Sweden, Dnb.

Se webbinariet här

Rapport: Den svenska värdepappersmarknaden 2021

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Följ oss på Linked In