/ Publicerad

Den svenska värdepappersmarknaden – en summering av 2020

2020 var ett minst sagt händelserikt år på den svenska värdepappersmarknaden. Utvecklingen präglades framförallt av Covid-19 och de åtgärder som vidtogs för att begränsa dess effekter. Under våren 2020 när viruset började sprida sig globalt föll tillgångspriser överlag kraftigt samtidigt som volatiliteten steg markant. Den initiala utvecklingen var exceptionell sett ur ett historiskt perspektiv i termer av hur snabba och hur stora rörelserna på värdepappersmarknaden var.

Omfattande åtgärder från centralbanker, myndigheter och regeringar kombinerat med förbättrade utsikter för virusets spridning och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen bidrog dock till att värdepappers-marknaden återhämtade sig snabbt. I slutet av året var tillgångspriserna generellt sett högre än före utbrottet av Covid-19, och de har fortsatt att stiga även efter årsskiftet.

I detta dokument görs en genomgång av den svenska värdepappersmarknaden uppdelad på aktie-, obligations- och derivatmarknaden.

Den svenska värdepappersmarknaden år 2020 – April 2021