/ Publicerad

Urban Funered utsedd till ny VD för Svenska Fondhandlareföreningen

Styrelsen i Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska Fondhandlareföreningens Service AB har utsett Urban Funered till ny VD i respektive organisation. Urban Funered tillträder som VD i mars 2019.

Urban Funered kommer närmast från kapitalförvaltaren Fidelity International, där han som Public Policy Director med utgångspunkt från London och Wien har arbetat med policyfrågor rörande bland annat pensioner, sparande och hållbarhet.

Urban Funered har tidigare arbetat på Finansdepartementet, senast som minister och attaché med fokus på förhandling av finansmarknadsfrågor i Bryssel, inom Carnegie som Group Compliance Officer och bolagsjurist inom Investment Banking, samt som advokat inom bank & finans på Advokatfirman Vinge. Urban Funered är juris licentiat i bankrätt, juris kandidat och civilekonom från Lunds Universitet, samt har en Master of International Business Law från London University.

Urban Funered är 52 år och tillträder som VD i mars 2019. Han efterträder Kerstin Hermansson som varit VD för föreningen i 13 framgångsrika år och kommer att fortsätta att arbeta med vissa EU-frågor för föreningen.

”Jag ser verkligen fram mot mitt kommande arbete med föreningen och dess medlemmar. Min ambition är att med utgångspunkt i det gedigna arbete som redan bedrivs i föreningen fortsätta utveckla policy- och regelarbetet, på svensk såväl som nordisk, baltisk och europeisk basis, i frågor som är viktiga för våra medlemmar”, säger Urban Funered i en kommentar.

Han fortsätter: ”Min utgångspunkt är att den nordiska värdepappersmarknaden står sig väldigt väl i ett internationellt perspektiv och att den åtnjuter mycket stor respekt inom EU. Utvecklingen går dock snabbt och det finns anledning att tillsammans med våra medlemmar fundera över vad som krävs för att branschen ska fortsätta att utvecklas. Vi behöver också fundera över hur vi kan bli ännu bättre på att kommunicera det vi gör och det stora mervärde branschen tillför till omvärlden.”

Kenneth Berglund, styrelseordförande för Svenska Fondhandlareföreningen, säger i en kommentar:

”Urban Funered har under mer än 25 år arbetat med policy- och regelfrågor, även ur ett affärsperspektiv, med anknytning till svensk och europeisk finansmarknad. Han har genom sina tidigare roller skaffat sig gedigna, breda erfarenheter av finansmarknadsfrågor och en god överblick över finansmarknaden. Detta kommer att bli av stort värde för föreningen. Vi är därför mycket glada över att knyta Urban Funered till oss som ny VD. Han kommer att ha en mycket viktig roll att spela i föreningens arbete med att fortsätta verka för en hållbar, stark och effektiv svensk värdepappersmarknad”.

För ytterligare information kontakta föreningens VD Urban Funered.

Ny VD för Svenska Fondhandlareforeningen – 14 januari 2019

New CEO for the Swedish Securities Dealers Association – 14 January 2019