/ Publicerad

Uppföljning transparensrapportering och -publicering enligt Svensk Värdepappersmarknads transparensrekommendation

Svensk Värdepappersmarknads (SVPM) styrelse antog i november 2020 en rekommendation avseende transparens på obligationsmarknaden (Läs mer här under Transparens på obligationsmarknaden). Bakom rekommendationen ligger ett uppdrag, som SVPM fick från Finansinspektionen, att snabbutreda hur transparensen på den svenska obligationsmarknaden skulle kunna förbättras (läs mer här). Då drygt ett år har gått sedan rapporteringen och publiceringen påbörjades i enlighet med rekommendationen, så har föreningen gjort en uppföljning av denna genom en enkät. Enkäten gick ut till alla aktörer som deltar i rapporteringen, samt till intressenter med ett särskilt intresse för publiceringen.

Resultatet av enkäten finns sammanfattat här.