/ Publicerad

Möjlighet att söka medel ur föreningens stiftelser 25 april – 15 maj 2022

Föreningen förvaltar två stiftelser som två gånger per år beviljar bidrag till behövande, forskning och studier. Möjlighet finns bl a för medarbetare och tidigare medarbetare inom föreningens medlemsföretag att under vissa förutsättningar ansöka om bidrag för studier, vidareutbildning och forskning. Närmaste ansökningsperioden är 25 april – 15 maj 2022. Mer information om stiftelserna och om vilka som kan söka bidrag finns här.

SVPM Stiftelser Information – 2022