/ Publicerad

Maktskifte?

Jina Zachrisson har spenderat större delen av sin karriär i finansbranschen på investmentbanker i London och i Stockholm, och flyttade hem till Sverige från Storbritannien 2019. Idag är hon Managing Director på Goldman Sachs i Stockholm och debuterade med boken ”Maktskifte? – Jämställdhet enligt kvinnliga näringslivseliten” som syftar till att konkretisera debatten om jämställdhet i näringslivet och på så sätt bidra till att öka andelen kvinnliga makthavare. Inom ramen för arbetet med boken har Jina intervjuat ett femtiotal framgångsrika kvinnor och ställt frågor som rör deras egna karriärer samt bett om deras råd till arbetsgivare och till unga kvinnor i början av sina respektive karriärer.

1. Hur ser din bakgrund i branschen ut och vad gör att du fortfarande gillar finansbranschen?

Allt jag gjort inom finans har på ett eller annat sätt varit kopplat till försäljning, säger Jina. Jag började som mötesbokare på Söderberg & Partners, där jag tog över avdelningen för nykundsbokningar när jag precis slutat gymnasiet. Efter avslutade universitetsstudier valde jag att flytta till London för att jobba på en investmentbank–. Jag tycker mycket om finansbranschen just för att allt är så mätbart och transaktionsdrivet, vilket är kul – och börsen är lika ödmjukande som den är utmanande och med det också omöjlig att tröttna på, fortsätter hon.

2. Hur kom det sig att du ville skriva en bok?

Under hela min karriär har jag fått frågor från manliga bekanta och vänner i branschen kring bristen på kvinnor, framför allt på säljsidan. Varför har vi så svårt att rekrytera kvinnor och få dessa kvinnor att stanna? Varför får vi inga kvinnliga sökande till rollerna vi annonserar? Varför är det sådan brist på kvinnliga chefer i branscher? Är det så enkelt som att kvinnor inte är intresserade? Jag bestämde mig för att söka svaren själv och frågade kvinnor såväl inom som utom finansbranschen som har imponerande karriärresor bakom sig.

3. Hur valde du ut intervjupersoner?

Jag skrev en lista på 100 mäktiga kvinnor inom finans, näringsliv, media, politiken, försvaret och även idrotten, och kontaktade merparten av dessa. Ungefär hälften hade möjlighet och var villiga att ställa upp på intervju.

4. Var det något som förvånade dig?

Massor! Få av kvinnorna jag talade med hade haft som målsättning att göra karriär – många verkade nästan själva förvånade över hur långt de kommit. Jag blev också förvånad över att det var så få som var för kvotering som ett sätt att öka jämställdheten. Slutligen blev jag förvånad över hur svårt det skulle visa sig vara att få boken publicerad. ”Jämställdhet säljer inte”, fick jag höra… säger Jina.

5. Hur ser din syn på framtiden ut i förhållande till jämställdheten i näringslivet?

Den är ändå ljus, även om den kanske var något ljusare innan jag skrev boken, lägger Jina till med ett skratt. Jag tror dock att vi behöver koppla lite mer ”top down”-grepp om vi ska se signifikanta förändringar till det bättre i Sverige under vår livstid. Om man verkligen vill prioritera jämställdheten tror jag (tyvärr) att staten behöver lägga sig i och lagstadga om exempelvis kvotering. Vi lagstadgade ju om kvinnlig rösträtt och det är det få som motsäger sig idag… Jag tror också på branschspecifika åtgärder. För vår bransch tror jag det skulle hjälpa enormt om börsen stängde en timme tidigare. Då skulle ju även papporna i branschen hinna till förskolan för att hämta innan pedagogerna packar ihop för dagen – vilket lyft! avslutar Jina.

Missa inte vårt frukostseminarium med Jina Zachrisson den 19 september. Läs mer här.