/ Publicerad

Intervju med Maria Janson, ordförande i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Kan du berätta kort om din bakgrund inom branschen?

Jag har arbetat i branschen i 24 år och började som kund, som ränte- och valutahandlare på Scania Treasury i Södertälje. Det var en fantastisk första arbetsplats med många kompetenta kollegor som gav en väldigt bred inblick i hela flödet, allt från front office riskhantering, till middle office, cash management och hur vi arbetade med Scanias dotterbolag i världen.

På Scania var man väldigt mån om att skapa en förståelse för produkten och som Management Trainee fick jag både ta lastbilskörkort och arbeta på ”linjen” med montering av cylinderhuvud och kamaxlar. Jag tycker fortfarande att Scania har världens finaste lastbilar, fast jag är från Göteborg. Efter detta bytte jag till sell-side där jag varit sedan dess. Jag började som FX sales på SEB Merchant Banking, var en kortare period Sales på Cash management och arbetade sedan sex år som Client Executive för Institutioner på Client Coverage. 2010 gick jag till Swedbank för att bygga upp en enhet som idag heter Institutional Clients. Efter fyra år gick jag in i Handlarrummet som chef för Sales på Markets och nu är jag chef för Swedbank Markets sedan 2019. Från och med den 1 juli i år blir jag Head of Institutional Banking vilket innebär att jag i stort är ansvarig för bankens affär med Finansiella Institutioner, allt ifrån Capital Markets Sales, till Securities Sercvices och Coverage enheterna för Institutioner och Banker. Jag skulle kunna ägna en hel sida åt att förklara vår nya organisation på Large Corporates & Institutions där vi organiserar oss kring kundsegment, men det är ju inte meningen med denna artikel.

Vad är mest spännande med ditt nya uppdrag som ordförande för SVPM?

Jag tycker att föreningen fyller en oerhört viktig funktion i vår marknad. Föreningen verkar för en konkurrenskraftig och hållbar svensk värdepappersmarknad, vilket är ett uppdrag som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har varit verksam i vår bransch i 24 år och jag är stolt över alla fantastiska dedikerade kollegor jag fått tillfälle att lära känna och arbeta med och över vår svenska marknadsplats. Det är en mycket kompetent styrelse som jag får glädjen att fortsätta arbeta tillsammans med och engagemanget i både kansli och arbetsgrupper är enormt. Därför känns uppdraget roligt och enkelt. Det finns en stark kraft i vad man kan åstadkomma tillsammans.

Hur ser du på utvecklingen framöver på värdepappersmarknaden i Sverige?

Efter flera år av centralbankspolitik som har tryckt ned volatilitet i de flesta tillgångsslag och minskat marknadstillgången på framför allt obligationer ser vi nu en kraftig vändning i motsatt riktning. Det kommer att ge möjlighet till fler affärer i form av hedging behov och större volymer av tillgängliga finansiella tillgångar som skall omsättas. Vi kommer sannolikt gå mot mer standardiserade och clearade produkter, vilket kommer att minska kapitalanvändningen hos banker och kostnaderna hos kunderna. Just kapitalkostnaderna är något som banker ständigt arbetar med och eftersom myndigheterna troligtvis inte kommer sänka sina kapitalkrav, kommer vi nog se en fortsatt trend av ökad marknadsfinansiering relativt bankfinansiering. Fokus på hållbarhet kommer att fortsätta med styrka och värdepappersmarknaden har en viktig roll att spela som brygga mellan de företag som behöver kapital för omställning och de institutioner som vill investera.

Hur har branschen utvecklats under dina år i densamma?

Aktiemarknaden har blivit alltmer fragmenterad under mina år i branschen. Nya marknadsplatser och algoritmer styr likviditet och handel på ett helt annat sätt än för 20 år sedan. Inom räntemarknaden så har vi sedan finanskrisen haft fallande räntor och en marknad som har dränks i likviditet, med en obegränsad tillgång på billig finansiering. Nu står vi istället inför volatila marknader som i någon mening är på väg till att bli mer strukturellt rimliga igen, men innan dess har vi en volatil brytningsperiod framför oss. FX-marknaden har fortsatt den digitala resan och det är idag en mycket liten andel som inte hanteras helt digitalt genom hela värdekedjan.

Svensk Värdepappersmarknad är en ”lobbyorganisation” för värdepappersbranschen i Sverige, har du några tankar kring det arbetet framöver?

Jag tycker att föreningen spelar en mycket viktig roll både i Sverige och i Bryssel. Min erfarenhet är att vi svenskar generellt inte är så vana vid lobbying, i alla fall inte mina kollegor i marknaden på till exempel bankerna där jag har arbetat. I en del andra länder är man mer van vid att förarbeta inför beslut och påverka genom ”lobbying”. När fler och fler beslut om marknaden tas i Bryssel i stället för lokalt är det väldigt viktigt att vi är där och gör vår röst hörd både genom att utbilda om funktionssätt i vår nordiska marknad som är väldigt bra, men det är också viktigt att förstå hur man tänker utanför vår marknad och plocka hem förståelse kring hur nya regelverk skall tolkas.

Du är den första kvinnliga ordföranden i föreningens 113 åriga historia, hur tänker du kring det?

Jag tycker verkligen att det är på tiden. Det finns många kompetenta kvinnor som verkar inom värdepappersmarknaden så självfallet finns det utrymme för både kompetenta män och kvinnor på alla poster. Vid sidan av det är det är det viktigt för mig att jag har fått rollen för att jag är genuint engagerad i vår marknadsplats och kunnig i frågor som rör värdepappersmarknaden, inte på grund av att jag är kvinna. Med det sagt tycker jag att det är roligt om jag kan vara en förebild för yngre kvinnor som är nyfikna på vår bransch. Jag bidrar gärna genom att visa att man både kan vara senior chef på värdepappersmarknaden, i ett handlarrum och ordförande i en förening som vår eller egentligen precis vad man vill, så länge man brinner för det och tycker att det är roligt.

Var hittar du ditt driv?

Framförallt får jag mitt driv från alla människor runt om mig – kollegor, kunder och konkurrenter. Jag får energi och en ”kick” av mina möten med alla intelligenta, trevliga och roliga människor jag har förmånen att träffa i mina olika roller. Marknaden bjuder också på spännande utmaningar och en puls som håller mig alert.

Har du någon förebild?

Jag tror man kan lära sig mycket av både Bamse och Alice i Underlandet. Flera tidigare chefer jag har haft har också många bra egenskaper som jag har försökt lära mig av och tillämpa. För att gå tillbaka till Bamse och Alice i underlandet, så var det en gång en vis kvinna som jag lärde känna på en ledarskapsutbildning som sa till mig att om man är väldigt stark måste man vara väldigt snäll (som Bamse), det har jag reflekterat över många gånger för det stämmer verkligen. När det gäller Alice i underlandet så älskar jag inställningen att klara av sex omöjligheter före frukost. Med det som målsättning får man i alla fall något gjort!

Vilka utmaningar ser du finns kvar inom branschen för att det ska bli mer jämställt?

Vi måste fortsätta locka unga tjejer och killar till vår bransch för den är så rolig och intressant. Jag tror mycket på förebilder! Man måste kunna ha familj och ändå komma fram. Ett bra steg är att män och kvinnor allt oftare delar på föräldraledighet. I flera delar av vår bransch är kulturen nu inkluderande och trevlig, men det finns fortfarande öar kvar som behöver förändras.

Hur kan du själv påverka?

Genom att vara en förebild för unga tjejer idag och visa att det går att vara både senior chef exempelvis i ett handlarrum och ordförande i en relativt mansdominerad bransch, samtidigt som jag kan tala om hur roligt vi har det och vilka intressanta uppgifter som finns att kasta sig över i vår marknad.

Vilka andra typer av insatser behövs?

Jag tror det är viktigt att vi går ut i skolorna tidigt och pratar ekonomi och om vad olika roller innebär. Vi måste bli bättre på att förmedla kunskap om hur samspelet mellan världsekonomi, marknadsrisk och kundrelationer skapar intressanta jobb och fantastiska arbetsplatser.

Läs pressmeddelande: Maria Janson ny ordförande i Föreningen Svensk Värdepappersmarknad