/ Publicerad

Ansökningstiden för stiftelser förvaltade av Svensk Värdepappersmarknad löper 26 april – 16 maj 2021.

Svensk Värdepappersmarknad – Stiftelser

Svensk Värdepappersmarknad (SVPM) förvaltar två stiftelser som årligen beviljar bidrag till behövande, forskning och studier i enlighet med vad som stipuleras i respektive stiftelses stadgar.

Stiftelserna har två ansökningsperioder per år och i år löper dessa perioder under tiden 26 april – 16 maj 2021 respektive 25 oktober – 14 november 2021.

För mer information se här.

Svensk Värdepappersmarknad Stiftelser Information 2021