/ Publicerad

Ansökningstiden för stiftelser förvaltade av Svensk Värdepappersmarknad löper 23 oktober –12 november 2023

Svensk Värdepappersmarknad – Stiftelser

Svensk Värdepappersmarknad (SVPM) förvaltar två stiftelser som årligen beviljar bidrag till behövande, forskning och studier i enlighet med respektive stiftelses stadgar. Stiftelserna har två ansökningsperioder per år och hästen 2023 löper denna period 23 oktober – 12 november 2023.

Mer information om vilka som har möjlighet att söka och hur man gör finns här.

Värdepappersmarknad Stiftelser Information 2023