Nyheter

Här finner ni löpande nyheter om Svensk Värdepappersmarknad och dess verksamhet för att främja svensk värdepappersmarknad i Sverige och inom EU.

Ansökningsperioden för Svensk Värdepappersmarknads stiftelser är öppen 15-28 april

Ansökningstiden för stiftelser förvaltade av Svensk Värdepappersmarknad löper 26 april – 16 maj 2021.