/ Publicerad

Välbesökt mottagning för finansattachéer

Svensk Värdepappersmarknad arrangerade tillsammans med Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring och Fondbolagens Förening en mottagning för europeiska finansattachéer den 25 april. Finansattachéerna besökte Stockholm för ett informellt attachémöte under det svenska EU-ordförandeskapet.

Attachéerna fick en presentation av SVPMs vd Urban Funered tillsammans med övriga branschorganisations-vd:ar av den svenska finanssektorn på temat ”The Swedish financial sector – providing strong consumer protection through competitive and effective solutions.”