/ Publicerad

Svenska Fondhandlareföreningen blir Svensk Värdepappersmarknad

Svenska Fondhandlareföreningen ändrar efter 111 år namn till Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Vid Svenska Fondhandlareföreningens föreningssammanträde den 4 maj 2020 beslutades att ändra namnet på föreningen till Föreningen Svensk Värdepappersmarknad och som en följd av detta ändras även namnet på föreningens servicebolag till Svensk Värdepappersmarknad Service AB.

Som en konsekvens av den svenska namnändringen ändras även föreningens engelska namn från Swedish Securities Dealers Association till Swedish Securities Markets Association.

Föreningens ordförande Johan Mörner, VD på Erik Penser Bank, kommenterar beslutet:

”Frågan om föreningens namn har diskuterats till och från under flera år mot bakgrund av att ordet ”fondhandlare” över tiden har förlorat i betydelse. Då föreningen bildades den 15 december 1908 relaterade namnet till den ”fondhandel” i aktier och obligationer som vid den tiden ägde rum i Börshuset i Gamla Stan. Såväl värdepappersmarknaden som handeln på denna har sedan dess utvecklats och den svenska värdepappersmarknaden tillhör nu en av de mest utvecklade i Europa. Medlemmarna var eniga i beslutet att byta till ett mer modernt namn som relaterar till den värdepappersmarknad där föreningens medlemmar verkar.”

Föreningens VD Urban Funered kommenterar vidare:

”Den svenska värdepappersmarknaden och aktörerna på denna tillhör de främsta i Europa och det är bra att föreningens namn moderniseras så att det klarare relaterar till den marknad där våra medlemmar verkar. Föreningens engagemang för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad fortsätter som tidigare i våra arbetsgrupper och samarbeten, liksom vår dialog med svenska och europeiska tillsynsmyndigheter och beslutsfattare. Det nya namnet kommer att fasas in successivt under sommaren parallellt med att vi slutför arbetet med föreningens nya logotyp och hemsida.”

För ytterligare information kontakta föreningens VD Urban Funered

Svenska Fondhandlareföreningen blir Svensk Värdepappersmarknad – 17 juni 2020

Swedish Securities Dealers Association changes name to Swedish Securities Markets Association -17 June 2020