/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknad stödjer och ger bidrag till Swedish House of Finance

Svensk Värdepappersmarknad har genom en förvaltad stiftelse beslutat om ett bidrag om 500 000 kronor till Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm vilket läggs till ett tidigare bidrag om 1 miljon kronor. I samband med att bidraget beviljades noterades att intentionen är att under en period om 10 år bevilja bidrag inklusive redan beviljade bidrag om totalt 5 mkr till SHoF.

Urban Funered, VD för Svensk Värdepappersmarknad, som sedan våren 2020 är medlem i styrelsen för Swedish House of Finance och ingår i dess Advisory Board kommenterar:

–        Swedish House of Finance är ett nationellt centrum för finansforskning som under den senaste 10-årsperioden har etablerat sig som ett av de ledande i sitt slag i Europa. Föreningen har på olika sätt bidragit till SHoF alltsedan dess bildande och det är naturligt för oss att fortsätta stödja centrets arbete då man nu söker ny långsiktig finansiering. Vi ser fram mot ett fortsatt mycket gott samarbete med såväl centret som övriga statliga och privata aktörer som nu sluter upp bakom och stödjer Swedish House of Finance.

Anders Anderson, Director på Swedish House of Finance, kommenterar:

–        Vi är mycket glada över det stöd vi får från Svensk Värdepappersmarknad, såväl ekonomiskt som genom dess aktiva engagemang i verksamheten inom Swedish House of Finance. För oss är det ett kvitto på hur viktig finansforskningen är för att bibehålla en stark finansmarknad, och att vår verksamhet är både relevant och ligger i dess framkant.

Swedish House of Finance är ett center som initierades 2011 av svenska staten genom Vinnova, Handelshögskolan i Stockholm, och den privata finanssektorn i Sverige med målet att skapa ett nationellt centrum för finansforskning som är konkurrenskraftigt på högsta internationella nivå. Efter snart 10 år räknas centret som ett av de absolut ledande i sitt slag i Europa.

Svensk Värdepappersmarknad stödjer SHoF – 9 december 2020

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad bildades under dess dåvarande namn Svenska Fondhandlareföreningen den 15 december 1908. Föreningens medlemskrets består av 23 svenska, nordiska och globala banker och värdepappersbolag som bedriver verksamhet på den svenska värdepappersmarknaden.

Föreningens övergripande mission är att verka för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad. I föreningens arbetsgrupper diskuteras bland annat frågor som rör aktie-, derivat- och penningmarknaden, investerarskyddsfrågor och arbetet kring hållbar finansiering. Föreningen och dess servicebolag har ett kansli med åtta medarbetare.

Föreningen är även ägare till SwedSec Licensiering AB som sedan 2001 ansvarar för licensieringen av anställda på den svenska finansmarknaden.

Vid frågor om detta pressmeddelande: Urban Funered, Verkställande Direktör, 08-56 26 07

Läs mer information på föreningens hemsida: www.svenskvardepappersmarknad.se