/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknad söker Jurist

Svensk Värdepappersmarknad söker en jurist som är intresserad av värdepappersmarknaden till föreningens kansli på Blasieholmen.

Föreningens kansli består av 10 medarbetare, av vilka en av föreningens tre jurister har valt att gå vidare i karriären.

Föreningens jurister och övriga experter följer och informerar våra medlemmar om regelutvecklingen i Sverige och inom EU, leder arbetsgrupper, besvarar konsultationer och gör rättsutredningar, samt deltar i föreningens påverkansarbete gentemot svenska och europeiska beslutsfattare och myndigheter.

Som jurist hos föreningen får man möjlighet att arbeta med stora och små frågor i en spännande miljö tillsammans med engagerade och drivna kollegor. Arbetet ger möjlighet att vara en ”spindel i nätet” och skapa stora kontaktytor i såväl en svensk som en internationell kontext.

Vilka specifika områden föreningens nya jurist får ansvar för kommer delvis att bero på vederbörandes kunskaper, intressen och tidigare erfarenheter. I dagsläget ser vi framför oss att föreningens nya jurist kan komma att delta i föreningens arbete med frågor relaterade till bland annat aktie- och derivatmarknaden, compliance, marknadsmissbruk samt penningtvätt.

Svensk Värdepappersmarknad samarbetar i den här rekryteringen med SJR Executive Search, som kommer att gå igenom ansökningarna löpande med målet att börja intervjua kandidater i maj 2023.

Kontakter hos SJR Executive Search för diskussion och frågor är Hendrik Dahlgren, Seniorkonsult 070- 471 59 03 eller William Lindbom, Researchkonsult 073-383 55 99.

Läs mer här: SJR Executive Search