/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknad pekar på vikten av mångfald och framhåller värdet av utbildning i privatekonomi i skolan

Svensk Värdepappersmarknad pekar i sitt svar på Jämlikhetskommissionens rapport En gemensam angelägenhet på vikten av mångfald och på några initiativ som tas av föreningens medlemmar för att öka mångfalden i finanssektorn, samtidigt som föreningen understryker värdet av utbildning i privatekonomi i skolan som ett led i arbetet för ökad jämlikhet.

Urban Funered, VD för Svensk Värdepappersmarknad, kommenterar:

”Jämlikhetskommissionen lyfter fram många viktiga frågor i sin rapport och vi vill såvitt gäller föreningens verksamhetsområde peka på vikten av mångfald och beskriva några av de initiativ som tas av våra medlemmar för att öka mångfalden i finansbranschen, samtidigt som vi understryker värdet ur jämlikhetssynpunkt av att alla ungdomar får en bra utbildning i privatekonomi.”

 Svensk Värdepappersmarknads svar på Jämlikhetens rapport En gemensam angelägenhet finns på föreningens hemsida www.svenskvardepappersmarknad.se.

Svensk Värdepappersmarknad – Jämlikhetskommissionen.

SVPM pekar på vikten av mångfald och utbildning i privatekonomi – 12 april 2021