/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknad lanserar ny hemsida och logotyp

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad som fram till maj 2020 gick under namnet Svenska Fondhandlareföreningen lanserar idag hemsidan www.svenskvardepappersmarknad.se och presenterar samtidigt en ny logotyp.

Den nya logotypen som i dess grundform är omgiven av färgerna blått och grönt har tre parallella staplar som är inneslutna i en smaragdform. Staplarna är avsedda att leda betraktarens tankar till den börskurva som brukar symbolisera värdepappersmarknaden, medan smaragden som ädelsten bl a förknippas med framgång, växtkraft och visdom. Logotypen symboliserar därmed väl det goda samarbete i frågor av gemensamt intresse som Svensk Värdepappersmarknad har bidragit till mellan banker, investmentbanker och värdepappersbolag verksamma på den svenska värdepappersmarknaden sedan föreningen bildades i börshuset i Gamla Stan i Stockholm den 15 december 1908.

Svensk Värdepappersmarknad har 23 medlemmar och medlemskretsen inkluderar flertalet större svenska och nordiska banker, investmentbanker och värdepappersbolag samt flera medelstora och internationella aktörer som bedriver verksamhet på den svenska värdepappersmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknad verkar för en hållbar och konkurrenskraftig svensk värdepappersmarknad och bedriver ett aktivt och engagerat servicearbete gentemot föreningens medlemmar och informationsarbete mot beslutsfattare och myndigheter i Sverige och inom EU.

Svensk Värdepappersmarknads arbete bygger i hög grad på ett omfattande arbete som sker inom ramen för ett 50-tal arbetsgrupper där medlemmarna diskuterar och samråder kring olika frågor, liksom på ett omfattande samarbete med andra organisationer och aktörer i Sverige och Norden samt Internationellt.

Svensk Värdepappersmarknad lanserar ny hemsida och logotyp – 27 okt 2020