/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknad initierar daglig publicering avseende transaktioner på obligationsmarknaden

I dag påbörjas den dagliga publiceringen av transaktioner på obligationsmarknaden som följer av Svensk Värdepappersmarknads rekommendation avseende transparens på obligationsmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknads (SVPM) styrelse antog i november 2020 en rekommendation avseende transparens på obligationsmarknaden (Rekommendationen). Bakom Rekommendationen ligger ett uppdrag som SVPM fick från Finansinspektionen att snabbutreda hur transparensen på den svenska obligationsmarknaden skulle kunna förbättras.

I enlighet med Rekommendationen börjar medlemmar i SVPM, med start idag, att rapportera information dagligen om transaktioner som genomförts på obligationsmarknaden. Rapporteringen sker i enlighet med avtal som SVPM ingått med Nordic Trustees dotterbolag Nordic Bond Pricing (NBP) och Stamdata som leverantör respektive distributör av rapporterings- och publiceringslösningen. Den rapporterade informationen kommer att aggregeras samman och därefter publiceras och vara kostnadsfritt tillgänglig för allmänheten på Stamdata.com. Utöver den dagliga sammanställningen kommer tre månaders historiska data också finnas tillgänglig för nedladdning på Stamdata.com.

Rekommendationen riktar sig till svenska värdepappersinstitut och utländska motsvarigheter som är aktiva på den svenska obligationsmarknaden. För att prisbilden ska bli så komplett och bra som möjligt, samtidigt som en väl fungerande marknad där alla aktörer kan konkurrera på lika villkor säkerställs, är det viktigt att så många aktörer som möjligt tillämpar självregleringen, oavsett om man är medlem i SVPM. Även Finansinspektionen har uppmanat till detta.

Urban Funered, VD på Svensk Värdepappersmarknad, kommenterar:

“Vi är glada att kunna påbörja den dagliga publiceringen inom utsatt tid och i enlighet med Rekommendationen. Vi är också nöjda med att vi som bransch genom självreglering kan bidra till ökad transparens på den svenska obligationsmarknaden och därigenom bättre uppnår det som EU-regleringen inte helt lyckats med. Det är nu viktigt att alla marknadsaktörer som är aktiva på den svenska obligationsmarknaden, oavsett om de är medlemmar i föreningen, tillämpar rekommendationen för att vi ska kunna förbättra transparensen på den svenska obligationsmarknaden samtidigt som vi behåller en sund konkurrens”, säger Urban Funered. 

På föreningens hemsida www.svenskvardepappersmarknad.se och www.stamdata.com har idag publicerats en sammanställning över frågor och svar kopplade till Rekommendationen samt rapporterings- och publiceringslösningen. Här finns också själva Rekommendationen att läsa.

SVPM Pressmeddelande Transparens på obligationsmarknaden 1 juli 2021

FAQ Transparens 1 Juli 2021