/ Publicerad

Svensk Värdepappersmarknad ingår avtal med Nordic Trustee som ett led i arbetet för ökad transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad ingår avtal med Nordic Trustee som ett led i arbetet för ökad transparens på obligationsmarknaden

Svensk Värdepappersmarknad har utsett Nordic Trustee till leverantör av den rapporterings- och publiceringslösning som följer av föreningens rekommendation avseende transparens på obligationsmarknaden.

Svensk Värdepappersmarknads styrelse antog i november 2020 en rekommendation avseende transparens på obligationsmarknaden (Rekommendationen). Bakom Rekommendationen ligger ett uppdrag som Svensk Värdepappersmarknad fick av Finansinspektionen att snabbutreda hur transparensen på den svenska obligationsmarknaden skulle kunna förbättras.

Rekommendationen, som avses börja tillämpas senast den 1 juli 2021, innebär att branschen kommer att publicera aggregerad information i slutet av dagen om transaktioner som genomförts på obligationsmarknaden. Informationen kommer att finnas samlad hos en leverantör och vara kostnadsfritt tillgänglig för allmänheten.

Svensk Värdepappersmarknad har efter en urvalsprocess ingått avtal med Nordic Trustees dottebolag Nordic Bond Pricing (NBP) och Stamdata som leverantör respektive distributör av den rapporterings- och publiceringslösning som krävs för det praktiska genomförandet av Rekommendationen. Nordic Trustee tillhandahåller tjänster som agent för obligationer inom Norden, NBP tillhandhåller prissättnings- och indextjänster, och Stamdata är en informationskälla och tillhandahåller data över de nordiska obligationsmarknaderna.

Svensk Värdepappersmarknad och dess medlemmar arbetar nu tillsammans med NBP och Stamdata för att upprätta och färdigställa den infrastruktur och de processer som krävs för rapportering och publicering enligt Rekommendationen.

Rekommendationen riktar sig till svenska värdepappersinstitut och utländska motsvarigheter som är aktiva på den svenska obligationsmarknaden. För att prisbilden ska bli så komplett och bra som möjligt, samt för upprätthållandet av sund konkurrens, är det viktigt att så många aktörer som möjligt tillämpar självregleringen. Finansinspektionen har i samband med att Rekommendationen antogs uppmanat alla berörda värdepappersinstitut, även de som inte är medlemmar i Svensk Värdepappersmarknad, att tillämpa självregleringen.

Urban Funered, VD på Svensk Värdepappersmarknad, kommenterar:

“Vi är glada över att kunna meddela att vi har valt Nordic Trustee som leverantör av den rapporterings- och publiceringslösning som krävs för uppfyllandet av vår rekommendation om transparens på obligationsmarknaden, som börjar tillämpas senast den 1 juli 2021. Det är nu viktigt att alla marknadsaktörer som är aktiva på den svenska obligationsmarknaden, även de som inte är medlemmar i föreningen, aktivt förbereder sig för att följa och sedan också följer rekommendationen”, säger Urban Funered.

Aleksander Nervik, Vice-VD på Nordic Trustee, VD på Stamdata och Styrelsemedlem i NBP, kommenterar:

“Detta är ett erkännande för den roll som Nordic Trustee, Nordic Bond Pricing och Stamdata spelar på de finansiella marknaderna i Norden, där vi bidrar till att förbättra effektiviteten på den redan väl fungerande nordiska obligationsmarknaden. Vi ser fram mot att få tillhandahålla de tjänster som branschen behöver för att öka transparensen på marknaden”, säger Aleksander Nervik.

Värdepappersinstitut verksamma på den svenska obligationsmarknaden som inte är medlemmar i föreningen är välkomna att kontakta Svensk Värdepappersmarknad eller Nordic Trustee för att diskutera deltagande i publiceringen.

Svensk Värdepappersmarknad: Urban Funered, urban@svpm.se

Nordic Trustee: Aleksander Nervik, aleksander.nervik@nordictrustee.com

SVPM NT Obligationsmarknaden Transparens Pressmeddelande 19 April 2021