/ Publicerad

Ny Styrelse i Svenska Fondhandlareföreningen

Vid föreningssammanträde i Svenska Fondhandlareföreningen (föreningen) den 4 maj 2020 omvaldes Johan Mörner (Erik Penser Bank) som ordförande för föreningen.

Som ledamöter i föreningens styrelse omvaldes Anders Antas (Carnegie Investment Bank), Maria Janson (Swedbank) som tillika utsågs till ny vice ordförande i föreningen, Katarina Johnsson (SEB), Rikard Josefson (Avanza), Anton Keller (Handelsbanken), Johan Roth (Nordea) och Per-Anders Tammerlöv (Mangold). Som nya ledamöter i styrelsen invaldes Elisabeth Beskow (DNB), Lars-Åke Norling (Nordnet) och Joacim Nässén (Danske).

Vid årsmöte i Svenska Fondhandlareföreningens Service AB (servicebolaget) den 4 maj 2020 omvaldes Johan Mörner som styrelseledamot och tillika ordförande, Maria Janson valdes in som ny ledamot och Urban Funered (verkställande direktör i föreningen och servicebolaget) omvaldes som styrelseledamot.

För ytterligare information kontakta föreningens VD Urban Funered.

Ny Styrelse i Svenska Fondhandlareforeningen – 4 Maj 2020

New Board of Swedish Securities Dealers Association – 4 May 2020