Remiss- och Konsultationssvar

Nedan återfinns ett urval av de remiss- och konsultationssvar som Svensk Värdepappersmarknad som fram till maj 2020 gick under namnet Svenska Fondhandlareföreningen har tagit fram tillsammans med medlemmarna.

Har du frågor om Svensk Värdepappersmarknad?

Kontakta gärna kansliet om du har frågor som rör föreningen och vårt arbete för att stödja den svenska värdepappersmarknaden – mer information om vem som gör vad återfinns under Kansliet.