Remiss Skickades

BF SVPM yttrande rörande senarelagd tidpunkt för antagande av sektorsspecifika hållbarhetsrapporteringsstandarder