Remiss Skickades

SVPM och BF remissvar på Kommissionens förslag om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC 8)