Kansliet

Svensk Värdepappersmarknads kansli bevakar och hanterar frågor av intresse för föreningen.

Medarbetare vid kansliet leder flertalet av våra arbetsgrupper och representerar föreningen inom ramen för våra samarbeten och gentemot beslutsfattare, myndigheter och andra relevanta aktörer.

Medarbetarnas olika ansvarsområden och engagemang framgår nedan – hör gärna av er om ni har några frågor!


Urban Funered, Chief Executive Officer

Urban Funered is leading the work of the Association and chairs working groups relating to e.g. the Capital Markets Union, Diversity and Sustainable Finance.

Urban Funered is a Board Member of SwedSec Licensiering, the Association for Generally Accepted Practice in the Securities Market, Swedish House of Finance, the Nordic Securities Association (NSA) and the International Council of Securities Associations (ICSA) and is also a member of the Euroclear Sweden Market User Committee and the ESMA Securities and Markets Stakeholder Group (SMSG).

Sara Mitelman Lindholm, Chefsjurist

Sara Mitelman Lindholm leder och samordnar föreningens arbete med juridiska frågor, ansvarar för föreningens arbete med MiFID Review på svensk, nordisk och europeisk nivå, samt leder bland annat Juristgruppen och Compliancegruppen.

Sara Mitelman Lindholm är ordförande för Europeiska Bankföreningens Secondary Markets Working Group och medlem av ESMA:s konsultativa arbetsgrupp för investerarskydd och intermediärer (CWG IPISC).

Erica Johansson, Senior Jurist

Erica Johansson leder föreningens arbete med juridiska frågor på post-trade området och har ansvar för arbetsgrupper som bland annat hanterar frågor rörande Centrala Motparter (CCPs), Marknadsinfrastruktur (EMIR), Indexfrågor, Penningtvätt och Digital Finance & FinTech.

Erica Johansson samordnar arbetet inom Nordic Securities Association (NSA) och hanterar frågor som rör de stiftelser som förvaltas av föreningen.

Erik Einerth, Senior Expert – Aktie & Derivatmarknad

Erik Einerth leder och samordnar föreningens arbete i frågor som rör aktie- och derivatmarknaden, är engagerad i frågor som rör Kapitalmarknadsunionen samt har ansvar för bland annat Marknadsplatsgruppen och Derivatmarknadsgruppen.

Jenny Mannent, Senior Expert – Marknader & Infrastruktur

Jenny Mannent leder och samordnar föreningens arbete inom områdena penningmarknad, ”post-trade”, kontinuitet och informationssäkerhet, samt ansvarar för bland annat Penningmarknadsrådet och Post-Trade Policy Gruppen.

Jenny Mannent är styrelseledamot i Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp (FSPOS) och medverkar i Riksbankens ”Coordination Forum for Swedish Post-trade Harmonisation”.

Fredrik Bonthron, Senior Ekonom

Fredrik Bonthron ansvarar för föreningens arbete med marknadsanalys och frågor om konsumentskydd. Fredrik har också ansvar för bland annat Kreditobligationsgruppen, Skattegruppen, Investeringssparkonto och Strukturerade placeringar.

Fredrik Bonthron är styrelseledamot i Konsumenternas Bank- och Finansbyrå och Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Peter Molin, Ekonom

Peter Molin hanterar frågor som rör föreningens ekonomiadministration, redovisning och finansiella planering.

Enel Lundbladh, VD Assistent

Enel Lundbladh tillhandahåller stöd åt verkställande direktören och övriga medarbetare i kansliets löpande verksamhet samt hanterar administrativa frågor som rör föreningens arbetsgrupper.