/ Publicerad

Nyhetsbrev juni 2023

Den blomstertid nu kommer

Sommaren har äntligen anlänt och det är nu för de flesta av oss inte så lång tid kvar till en efterlängtad och välförtjänt semester. I samband med att vi avrundar vårterminen kan vi se tillbaks på ännu ett händelserikt kvartal samtidigt som vi med tillförsikt blickar framåt mot ett intressant kommande halvår.

Under de gångna månaderna har vi inom föreningen träget arbetat på med en mängd frågor på olika områden. Arbetet med att utreda och harmonisera våra svenska post-trade processer med övriga EU pågår för fullt och intressanta diskussioner förs om kommissionens framlagda strategi för icke-professionella investerare, samtidigt som tankearbetet har inletts kring vad den nya EU-kommission som tillträder nästa höst ska arbeta med för att utveckla kapitalmarknaderna i EU.

EU-ordförandeskapet har inneburit att fokus i högre grad än normalt legat på Sverige. Detta har vi från föreningens sida kunnat dra fördel av på olika sätt. I april presenterade vi tillsammans med kollegorna på försäkrings-, bank- och fondsidan vår moderna svenska finansmarknad för finansattachéer från hela EU. I maj fick föreningen det hedersamma uppdraget att anordna ett rundabordssamtal med företrädare för olika aktörer på finansbranschen tillsammans med ESMAs ordförande Verena Ross. Mot slutet av maj anordnade föreningen även ihop med Nasdaq och Svenskt Näringsliv ett webinarium om näringslivets konkurrenskraft, med deltagande av finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Innan vi går på sommarlovet finns med detta sagt fortfarande några saker kvar på agendan, däribland ett antal seminarier i samband med Almedalen i Visby. I det fall att ni befinner er på Gotland i slutet av juni är ni således varmt välkomna att delta i våra seminarier kring frågor som rör kapitalmarknaden, hållbarhet, finansiell utbildning och kvinnor inom finans.

Mer information om såväl våra seminarier i Almedalen som annat vi gjort inom föreningen finner ni nedan, men också på vår hemsida och på LinkedIn.

Med detta sagt vill jag önska er en riktigt skön och avkopplande sommar!

Bästa hälsningar,

Urban Funered, vd

 

Om detta och mycket mer kan du läsa i föreningens senaste nyhetsbrev. Klicka här.