/ Publicerad

Hur mår kvinnor i finansbranschen?

Vi har inom Föreningen Svensk Värdepappersmarknad under en längre tid diskuterat behovet av att öka andelen kvinnor i vår del av finansbranschen dvs. den del som är inriktad mot värdepappersmarknaden (investment banking, värdepappersrörelse, analys, markets och/eller kapitalförvaltning).

Vi lanserade nätverket Kvinnor inom finans i Sverige (KIFS) under ett event i Almedalen i juli i år. Det är ett nätverk som ska arbeta för att få fler kvinnor att utbilda sig för en framtid inom finansbranschen, med särskilt fokus på den del av finansbranschen som relaterar till värdepappersmarknaden, för att därefter välja jobb inom, trivas, utvecklas samt långsiktigt stanna kvar inom vår bransch. Vi lanserade även en öppen LinkedIn sida.

I syfte att öka kunskapen om hur kvinnor som arbetar i denna del av branschen idag upplever sin situation, vad som är bra och vad som skulle kunna förbättras, genomför vi nu en enkätundersökning.

Vill du eller någon du känner, som faller inom målgruppen, delta i undersökningen är du välkommen att kontakta oss.